Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

endera på engelska

— översättning och exempelmeningar

whatever

Det som har varit här är endera dött eller begravt.
subdirectory_arrow_right Whatever or whoever was here is either dead or buried.

either one

Endera av dem kan ha gjort det.
subdirectory_arrow_right Either one of them could've done it.
lägg till

Exampel meningar till endera

Endera.
subdirectory_arrow_right Either one.
Rasen som aldrig hört hemma på endera sidan och inte hör hemma nånstans efter vår utmarsch.
subdirectory_arrow_right The race that never belonged to either side... And won't belong anywhere after we've pulled out.
Okej då. Kom ihåg att det måste vara tolv mot noll, åt endera hållet.
subdirectory_arrow_right OK, then, just remember that this has to be twelve to nothing, either way.
Säg åt chefen att inta position mellan 29:an och 22:an så att de kan åka åt endera hållet.
subdirectory_arrow_right Tell the chief to take a position between runway two-niner and two-two, so they can move either way.
Jag är här för endera.
subdirectory_arrow_right I'm here for either one.
Endera så har du Stjärnbarnet eller så har jag Kyle.
subdirectory_arrow_right Either you have the Starchild, or I'll have Kyle.
Endera dom gör så, är de på väg till utrotning.
subdirectory_arrow_right Either way, they're on the verge of extinction.
Endera vill du verkligen rymma, eller så vill du att folk ska tro det.
subdirectory_arrow_right Either you really wanna run away, or you want people to think you wanna run away.
Men eftersom jag sa hon var snäll, kan hon vara endera.
subdirectory_arrow_right But because I mentioned she has a good personality, she can be either.
För i mitt hus, var du endera med i den större bilden eller så sov du på jobbet.
subdirectory_arrow_right Because in my house, you were either part of the big picture or you were lying down on the job.
Det finns inga speciella byggnader på endera plats men båda är kraftigt trafikerade, vilket bekräftar det jag befarat:
subdirectory_arrow_right There aren't any significant structures I'd consider targets in either area but they're both heavily trafficked areas, which confirms what I've been afraid of:
Vetenskapliga framsteg i endera riktningen är fortfarande framsteg.
subdirectory_arrow_right Scientific advance in either direction is still an advance.
Endera.
subdirectory_arrow_right Whatever.
De ska endera skjutas på plats eller brännas direkt, utan rättegång.
subdirectory_arrow_right They are either to be shot on sight or incinerated without a trial.
Det kan nog gå åt endera hållet.
subdirectory_arrow_right I feel like it could go either way.
Jag menar, endera är han i trubbel, eller också kommer han vara det.
subdirectory_arrow_right I mean either he's in trouble, or he's going to be.
Han är endera er tredje nästkusin i fjärde led, eller er fjärde nästkusin i tredje led.
subdirectory_arrow_right He's either your third cousin four times removed or fourth cousin three times removed.
endera säger hon, Ja sir Och lyder. Eller så slår du henne på käften och släpar henne till sjukstugan och tvingar i henne tabletterna.
subdirectory_arrow_right So she either says, Yes, sir... and obeys a direct order or you smack her in the mouth... and you drag her sorry ass down to sickbay and you make her take those pills.
Endera är du hög, eller så är det något allvarligt fel.
subdirectory_arrow_right You're either hopped up on blow or something is seriously wrong.
Endera har de insett att de inte har någonting, eller så bygger de upp ett sjujäkla fall.
subdirectory_arrow_right Either they've realized they've got nothing, or they're building one hell of a case.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar