Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

enhällig på engelska

— översättning och exempelmeningar

unanimous

Domen måste vara enhällig, Jor-EI.
subdirectory_arrow_right The vote must be unanimous, Jor-El.
lägg till

Exampel meningar till enhällig

Domen måste vara enhällig, Jor-EI.
subdirectory_arrow_right The vote must be unanimous, Jor-El.
Har juryn nått en enhällig dom?
subdirectory_arrow_right Madam Foreperson, the jury has reached a unanimous verdict?
I sådana fall är det enhällig.
subdirectory_arrow_right Well, then, it's unanimous.
Den färdiga rapporten var enhällig.
subdirectory_arrow_right The final report was a unanimous report.
Vi behöver en enhällig röst.
subdirectory_arrow_right We need a unanimous vote, we need headlines.
Det är en enhällig dom, Dough, åtta mot noll.
subdirectory_arrow_right It is a unanimous decision, Doug, eight to zero.
Det är en 8-0 enhällig dom.
subdirectory_arrow_right It's an eight-to-zero unanimous opinion.
Jag vet att den blev enhällig.
subdirectory_arrow_right I am aware that it was unanimous.
Det var en enhällig röstning.
subdirectory_arrow_right It was a unanimous vote.
Och så undrar du varför röstningen var enhällig.
subdirectory_arrow_right And you wonder why the vote was was unanimous.
Omröstningen var enhällig.
subdirectory_arrow_right The vote was unanimous.
Röstningen ska vara enhällig.
subdirectory_arrow_right Vote's got to be unanimous.
Vid Little Bighorn höll säkert Custer en enhällig omröstning där alla sa: Vi kan nog fortfarande vinna.
subdirectory_arrow_right You know at some point at Little Bighorn, I'll bet Custer led a unanimous vote where everyone said, I still think we can win.
Juryn var enhällig i sitt beslut efter mindre än ett dygns överläggning.
subdirectory_arrow_right The jury was unanimous in its decision after deliberating less than 24 hours.
Juryn var enhällig i sitt beslut...
subdirectory_arrow_right The jury was unanimous in its decision... Oh, my!
Det här är lagen. Hennes lag. En enhällig röst från ambassadörerna eller döden är det enda som kan avsätta en ledare.
subdirectory_arrow_right This is the law, her law... a unanimous vote of the ambassadors or death are all that can remove a commander from power.
Den är inte enhällig.
subdirectory_arrow_right It's not unanimous.
Önskar jag sett henne när röstningen var enhällig.
subdirectory_arrow_right I wish I saw her face when the vote came back unanimous.
Jag vill säga att du kan ställa in förhandlingen och bespara oss tiden eftersom omröstningen måste vara enhällig och du aldrig få min röst.
subdirectory_arrow_right What do you want? I want to tell you you might as well cancel this hearing, save us all a lot of time. Because the vote has to be unanimous.
Rachel, lägg allt åt sidan och börja leta efter alla tillfällen där en person kommit med i samfundet utan enhällig omröstning.
subdirectory_arrow_right Rachel, whatever you're doing, you need to put it down and start looking for every single instance where a person was admitted to the Bar and the vote wasn't unanimous.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar