Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

enighet på engelska

— översättning och exempelmeningar

unity

Enighet kan fälla alla system.
subdirectory_arrow_right Unity of people can bring down any system.

agreement

Mellan liv o död och enighet
subdirectory_arrow_right Live and death agreement
lägg till

Exampel meningar till enighet

Nazisterna predikade enighet och jämlikhet. Inga folkkamrater var bättre än andra.
subdirectory_arrow_right Nazis preached unity and equality, that no folk comrade was better than any other, yet they fawned on visiting celebrities.
Besegla ni förbundet, Buckingham. Omfamna min hustrus fränder och gör mig lycklig i er enighet.
subdirectory_arrow_right Now, princely Buckingham, seal thou this league... with thy embracement to my wife's allies... and make me happy in your unity.
Landets enighet är bruten.
subdirectory_arrow_right The unity of the nation is sundered.
Dock, som ett jättelikt träd med frodig krona och svarta rötter är ni den enighet som är Romarriket.
subdirectory_arrow_right Yet, like a mighty tree with green leaves and black roots, you are the unity which is Rome.
Motgångar gör såta vänner av forna fiender, men varför måste ni, i er nyfunna enighet, störa en gammal man på hans ålders höst?
subdirectory_arrow_right Calamity makes strange bedfellows, but why, in the strength of your unity do you disturb an old-fashioned gentleman in his retirement?
Att behålla firmans enighet och prestige.
subdirectory_arrow_right To hold on to the unity and prestige of our firm.
Vi behöver ny enighet.
subdirectory_arrow_right We need a new unity.
Inte en enighet som motverkar meningsskiljaktighet.
subdirectory_arrow_right And not a unity which discourages dissent.
Inget som härrör från mänskliga framsteg har uppnåtts i enighet.
subdirectory_arrow_right Nothing that results from human progress, is achieved with unanimous consent.
De samlade all enighet på ett ställe och förstörde den.
subdirectory_arrow_right They gathered all the Unity in one place... and ended it.
Och allt jag vill ha ur det här mötet är enighet och inget krångel med att få vad som måste göras, gjort.
subdirectory_arrow_right And all I want from this meeting is unanimity and no trouble getting what has to be done, done.
Jag vill helst undvika anteckningar, men när kriget är över kan vi tvingas bevisa vår enighet kring de europeiska operationerna.
subdirectory_arrow_right I'd be happier to see nothing in writing. There may come a time after the war when we need to demonstrate there was a consensus on our European operations.
Styrka genom enighet, enighet genom tro!
subdirectory_arrow_right Strength through unity. Unity through faith.
Vi håller hårt på enighet, Zack, och tillit är en viktig del av den enigheten.
subdirectory_arrow_right We are big on unity, Zack, and trust is an important part of that unity.
Det finns ingen vetenskaplig enighet om att liv är viktigt. Ja.
subdirectory_arrow_right There's no scientific consensus that life is important.
Det skulle vara bra med lite vetenskaplig enighet.
subdirectory_arrow_right It would be a really good time for some scientific consensus, people!
Enighet har ej nåtts. Katolska kyrkan är ännu utan ledare.
subdirectory_arrow_right Once again, the cardinals have failed to reach consensus and the Catholic Church remains without a leader.
Enighet.
subdirectory_arrow_right Look at that.
Det finns ingen vetenskaplig enighet.
subdirectory_arrow_right There's no scientific consensus.
Det finns ingen vetenskaplig enighet.
subdirectory_arrow_right There really isn't a scientific consensus.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar