Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

enlighet på engelska

— översättning och exempelmeningar

accordance

I enlighet med personaldetaljens order
subdirectory_arrow_right In accordance with Bureau of Naval Personnel.
lägg till

Exampel meningar till enlighet

L enlighet med lagen är den omtvistade marken som inte har brukats av ägarna under de tre år innan lagen upprättades allmän mark och kan beslagtas.
subdirectory_arrow_right In accordance with the law the lands here in dispute, whose claimants did no work on them within the three years immediately preceding the date of this action are public lands and subject to preemption.
I enlighet med personaldetaljens order
subdirectory_arrow_right In accordance with Bureau of Naval Personnel.
Uruguay kommer väl att handla i enlighet med internationell lag och internera Graf Spee, under återstoden av kriget?
subdirectory_arrow_right The Uruguayan government, with its well-known democratic principles, will act in accordance with international law and intern the Graf Spee for the duration of the war?
I enlighet med krigsrättens dom.
subdirectory_arrow_right Are to be executed by rifle fire immediately, in accordance with the judgement of the military court martial.
Enlighet med lagen, ska jag rekapitulera mina slutsatser innan jag sänder dem till stats åklagaren.
subdirectory_arrow_right In accordance with the law, I shall recapitulate my findings before transmitting them to the state prosecutor.
L enlighet med domstolsbeslut 7778 har facket rätt att inspektera fabrikernas anslagstavlor för att försäkra sig om att informationen inte tagits ner.
subdirectory_arrow_right The federal government of the US, in accordance with federal court order number 7778, states the following: The union has the right to inspect bulletin boards in the mills once a week to verify in person that its notices are not being stripped off.
I enlighet med paragraf 1 i Benådningsreglementet skall han därför friges.
subdirectory_arrow_right In accordance with Clause One of the Special Pardon Order... he is therefore to be released
I enlighet med mr Ruskins önskemål ska Manny Leerman spela ett potpurri av Arthurs favoritmelodier.
subdirectory_arrow_right In accordance with the wishes of Mr. Ruskin Manny Leerman will play a medley of Arthur's favorite songs.
L enlighet med den åttonde lagen...
subdirectory_arrow_right In accordance with Law 8...
Sålunda, Theodore Donald Karabotsos i enlighet med vad vi tror att din sista önskan kan ha varit överlämnar vi dina jordiska kvarlevor åt Stilla havet, vilket du älskade så mycket.
subdirectory_arrow_right And so, Theodore Donald Kerabatsos, in accordance with what we think your dying wishes might well have been, we commit your final mortal remains to the bosom of the Pacific Ocean
Produktionen av AirGuard kommer att påbörjas i enlighet med minister Kirklands önskan.
subdirectory_arrow_right Production of the AirGuard missile system will go ahead in accordance with Secretary Kirkland's wishes.
I enlighet med eftermiddagens omröstning i OAS träder karantänen i kraft kl. 10 i morgon förmiddag.
subdirectory_arrow_right In accordance with this afternoon's vote at the Organization of American States the quarantine will hereby be effective as of ten o'clock tomorrow morning
Så jag måste tvätta allas tvätt, i enlighet med profetian.
subdirectory_arrow_right The new guy, you know. So I have to do everyone's laundry, in accordance with prophecy.
Om han befinns skyldig, kommer han att bli avrättad, i enlighet med våra lagar.
subdirectory_arrow_right If he is proven guilty, he will be executed in accordance with our laws.
Jag undersökte skorstenen i enlighet med den ursprungliga ordern.
subdirectory_arrow_right I searched the chimney, specifically, in accordance with the original warrant and subsequent limitation.
I enlighet med Internationella konståkningsförbundets regler.
subdirectory_arrow_right In accordance with the rules of the International Skating Federation,
Nash får ert fulla samarbete i enlighet med gällande evakueringsplan,
subdirectory_arrow_right Commissioner Nash is to be given full military cooperation in accordance with agreed protocol.
Han kommer att straffas i enlighet med de rådande lagar i Midlands och östra Marwen.
subdirectory_arrow_right Murderer! He will be punished in accordance with the laws of the Midlands and East Marwen.
I enlighet med din order, har gränsen blivit förseglad.
subdirectory_arrow_right In accordance with your standing orders, the Boundary has been sealed.
Som jag sa, strafftiden var slut. och i enlighet med lagen bör de överflyttas till stridande enhet.
subdirectory_arrow_right Like I said, had expired serving their sentence in a penal company and in accordance with the law should be moved to a combat unit.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar