Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ensamhet på engelska

— översättning och exempelmeningar

loneliness

Ensamhet är det sämsta som finns.
subdirectory_arrow_right Loneliness, that's the bottom line.

solitude

Ensamhet ger mig tankefrihet och handlingsfrihet.
subdirectory_arrow_right Solitude gives me freedom of mind and independence of action.

isolation

Ensamhet, isolering, inget gäng, inga kompisar...
subdirectory_arrow_right Oh, loneliness. Isolation. No crew.
lägg till

Exampel meningar till ensamhet

Och Jesus visste öknen sin dag av värme dess natten av kyla och ensamhet.
subdirectory_arrow_right And Jesus knew the wilderness its day of heat its night of cold and solitude.
Ensamhet ger mig tankefrihet och handlingsfrihet.
subdirectory_arrow_right Solitude gives me freedom of mind and independence of action.
Den moderna människans ensamhet i den samtida teatern.
subdirectory_arrow_right The solitude of modern man in contemporary theater.
Din ensamhet tynger ner mig.
subdirectory_arrow_right Your solitude weighs on me.
Låt vårt farväl vara slutet på en historia om ensamhet utan gräns
subdirectory_arrow_right That this farewell is the end Of the vast solitude,
För vi behöver ju alla ensamhet?
subdirectory_arrow_right Because we all do need our solitude, don't we?
Därför att, för vissa människor, kan ensamhet och isolering bli ett problem.
subdirectory_arrow_right Because, for some people solitude and isolation can, of itself, become a problem.
Han slutade inte att älska, men han miste glädjen. Jag ingick inte i hans ensamhet.
subdirectory_arrow_right He did not fail in love, but he lost the joy of it for I was no longer part of his solitude.
Jag följer månen och i djupet av min ensamhet får jag visioner.
subdirectory_arrow_right I follow the moon and in the depths of my solitude, I see visions.
För den som gillar ensamhet och öppna landskap är det här adressen.
subdirectory_arrow_right If you know someone who likes solitude and wide open spaces, this is the place for him.
Hur kom jag till denna höga, ödsliga plats där det bara finns ensamhet?
subdirectory_arrow_right How did I come to this high, desolate place where there is nothing but loneliness?
En gång var jag dömd till ensamhet.
subdirectory_arrow_right Once I was content with solitude... until that moment...
Även om det då och då är något visst med ensamhet.
subdirectory_arrow_right Although occasionally, there is something to be said for solitude.
En inre ensamhet... Ibland rent konkret.
subdirectory_arrow_right Solitude inside... and sometimes physical.
Som ung blev jag ofta retad för min kärlek till poesi och ensamhet.
subdirectory_arrow_right As a youth I was often mocked for my love of poetry and solitude.
Att bli utsatt för ensamhet utan att att tappa humöret, att klara sig utan materiella ting som förenklar dagen upphöjer dig till ett spirituellt plan... där jag kände Guds närvaro.
subdirectory_arrow_right To be affronted by solitude without decadence, or a single material thing to prostitute it elevates you to a spiritual plane... where I felt the presence of God.
Jag vill fortsätta söka min ensamhet och gå nånstans där min far,
subdirectory_arrow_right I'd like to continue my quest for solitude. Go someplace where my father,
I den friheten och ensamhet är hans styrka.
subdirectory_arrow_right In that freedom and solitude is his strength.
Du borde tacka mig för att jag befriat dig från din värld av ensamhet och isolering.
subdirectory_arrow_right You should be thanking me for liberating you from your world of loneliness and isolation.
Oskyldigt dömd, men jag njöt av det. För där kunde jag leva ett rättskaffens liv i min ensamhet.
subdirectory_arrow_right I was an innocent man, wrongly convicted, yet I enjoyed it... for there I could live a life of righteousness in solitude.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar