Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

enskild på engelska

— översättning och exempelmeningar

private

20 män omger honom och han kallar det en enskild audiens.
subdirectory_arrow_right 20 men surrounding him, and he calls it a private audience.

individual

Steg ett, infektera en enskild individ med patogenet.
subdirectory_arrow_right Step one, target the pathogen to a single individual.
lägg till

Exampel meningar till enskild

Men, för att tala om nåt trevligare, har det nya rekordet för en enskild månads kommission för enskilda konton slagits av Bud Fox.
subdirectory_arrow_right Now, on a more inspiring note, I am pleased to announce the new office record... for a single month's gross commission... from the wealthy individual accounts goes to Bud Fox.
Se till att ni är där. Men, för att tala om nåt trevligare, har det nya rekordet för en enskild månads kommission för enskilda konton slagits av Bud Fox.
subdirectory_arrow_right I'm pleased to announce the new office record for single month's gross commission from the wealthy individual accounts goes to Bud Fox.
Det verkar som viss information var delad... med en enskild person som som kanske har satsat... kak operationen.
subdirectory_arrow_right It seems certain information was shared... with an individual who might have jeopardized... the cookie operation.
Vilken enskild som har blivit eliminerad... vi måste fortfarande få fram en viktig sak.
subdirectory_arrow_right While that individual has been eliminated... we have yet to recover a very important item.
Vi tror inte på en enskild gud, utan snarare på att själen är...
subdirectory_arrow_right We do not believe in any individual god or gods but rather, we believe that the soul is...
Steg ett, infektera en enskild individ med patogenet.
subdirectory_arrow_right Step one, target the pathogen to a single individual.
Och när varenda lag tillämpar en enskild person i den här staden kör vi iväg med våran egen personliga polisbil.
subdirectory_arrow_right And when every law enforcement individual in this city comes runnin', we drive away in our very own personalized police vehicle.
Enskild fysisk träning.
subdirectory_arrow_right Individual PT, sir.
Man kan inte lita på systemherrarna, varken som enskild eller som grupp.
subdirectory_arrow_right The System Lords can't be trusted, as a group or individuals.
Så här långt så kan jag bara upptäcka en enskild individ, förmodligen en talesman, innanför kraftfältet som utvidgas.
subdirectory_arrow_right Yes, well thus far I detect only a single individual, no doubt a Prior, inside the forcefield, but it is expanding.
Vad gäller vetenskap är analyser av tusentals inte värda det ödmjuka resonemanget hos en enskild individ. Galileo!
subdirectory_arrow_right In questions of science the analysis of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual! Galileo!
Ursäkta mig, nu när krisen är över så kommer vi att granska läget gällande varje enskild individ som nu sitter arresterade.
subdirectory_arrow_right Excuse me. Um, now that the crisis has passed, we will be, um... we will be reviewing the situation regarding individuals that we have in custody.
Nej, inte från någon enskild person men vi hittade någon i gamla stan vars DNA matchar 16 av 20 markörer.
subdirectory_arrow_right Nor did I, at least not to an individual who left it, but we did find someone right here in old city whose DNA matches 16 alles out of the 20 that we looked at.
Just nu vi enbart arbetar av en teori att människorna som ligger bakom detta kommer att behöva att tillverka bevis i ett försök att lasta skulden för attacken antingen till en annan grupp eller en enskild med terroristsympatier.
subdirectory_arrow_right Right now, we are solely working off an operational theory that the people that are behind this will need to manufacture evidence in an effort to offload the blame for this attack to either another group or an individual with terrorist sympathies.
Jag tackar även om hurrarop för en enskild person känns främmande i en stund som denna då vi firar ett enväldes fall.
subdirectory_arrow_right Thank you. However, cheering an individual feels out of place when we're celebrating the downfall of a dictatorship.
Jag vill egentligen inte diskutera en enskild patient men vissa mycket komplicerade fall fordrar kvalificerad vård.
subdirectory_arrow_right I won't comment on individual cases. But I have to say that certain complex cases require qualified treatment.
Rå frågan om den anklagade är skyldig har rätten, efter enskild överläggning, svarat ja.
subdirectory_arrow_right Raw question of the accused 's obligations has the right, after individual deliberation, answered yes.
Är inte det att favorisera en enskild student?
subdirectory_arrow_right Isn't that a large favour for an individual student?
Nu återstår bara varje enskild individs fanatiska motstånd.
subdirectory_arrow_right Now we only have each individual fanatical resistance.
Varenda enskild individ loggade in och ut.
subdirectory_arrow_right Every single individual logged in and out.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar