Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

enslig på engelska

— översättning och exempelmeningar

lonely

Det är en enslig stad.
subdirectory_arrow_right It's an awful lonely town.
lägg till

Exampel meningar till enslig

I en enslig stuga en timmes bilfärd från Manhattan installerar Dietrich en kortvågssändare.
subdirectory_arrow_right In a secluded cottage less than an hour's drive from Manhattan Agent Dietrich set up a short-wave radio transmitter.
Det är en enslig stad.
subdirectory_arrow_right It's an awful lonely town.
Men, min kära, hur ska jag överleva en lång enslig natt utan dig?
subdirectory_arrow_right But, my love, I don't know how I shall survive the long lonely night without you.
Det är dåligt nog om en marshaI blir skjuten på någon enslig stig, men här, i Fort Grant, mitt på ljusa dagen?
subdirectory_arrow_right It's bad enough when a deputy gets bushwhacked on some lonely trail, but here, in Fort Grant, broad daylight?
Enslig trakt.
subdirectory_arrow_right Lonely country, kid.
Enslig är svartkonstnärens bana.
subdirectory_arrow_right It is a lonely way, you know. The way of the necromancer.
Den ligger i en enslig öken.
subdirectory_arrow_right For that they give me maximum security? the fortress is located in a secluded desert.
Intellektet är en enslig plats och därför opassande för kvinnor som måste upptäcka sin natur tack vare en far eller äkta man.
subdirectory_arrow_right Quite. The intellect is a solitary place. And therefore quite unsuitable a terrain for females who must discover their natures through the guidance of a father or husband.
Kroppen hittades i en enslig stuga i hans älskade Louisiana.
subdirectory_arrow_right His body was found in a lonely cottage, near the Louisiana bayou he loved.
Sacallum är en enslig ö 2 km ut i havet.
subdirectory_arrow_right Sacallum is a remote island 2 miles from the mainland.
Till sist hamnar vi på någon enslig platts vid kusten med utsikt över havet.
subdirectory_arrow_right Finally, we ended up at some remote point on the coast out there overlooking the sea.
Hade han ett gömställe, en grotta, en enslig fästning av något slag?
subdirectory_arrow_right Did he have a hideout? A cave? A solitary fortress of some kind?
Jag är på en enslig väg
subdirectory_arrow_right I am on a lonely road
Ta med henne till en enslig plats och sätt på henne ordentligt.
subdirectory_arrow_right Just take her to some secluded spot and thrash her to within an inch of her life.
Men också påminna oss om att vi aldrig är ensamma på en sån enslig plats.
subdirectory_arrow_right But also to remind us that we're never alone in such a lonely place.
Miss Browns värld var enslig och ensam. Det var bara hon och hennes böcker.
subdirectory_arrow_right It's an insular and solitary world for Miss Brown, just her and her books.
Det är inbakat i bananbrödet och tillfört i den här starka, bredbara sylten som är idealisk för kreativa sejourer av enslig art.
subdirectory_arrow_right It's baked into this banana bread and infused in this potent spreadable jam that's ideal for creative sojourns of a solitary nature.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar