Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

enstaka på engelska

— översättning och exempelmeningar

separate

Förutom en enstaka parmassage i skilda rum.
subdirectory_arrow_right Except the occasional couples massage in separate rooms.

individual

Enstaka kollaboratörer visades ingen nåd.
subdirectory_arrow_right For the individual collaborators it did not have mercy.

occasional

Våra hjärtan är Guds trädgård, med enstaka ogräs.
subdirectory_arrow_right Our hearts are God's garden, with just an occasional weed.
lägg till

Exampel meningar till enstaka

Våra hjärtan är Guds trädgård, med enstaka ogräs.
subdirectory_arrow_right Our hearts are God's garden, with just an occasional weed.
Vid dessa enstaka kvällsutflykter, kom ni alltid hem själv?
subdirectory_arrow_right On these occasional excursions into the night, did you always return home alone?
Under resten av mitt liv ska jag inte resa längre hemifrån än till kusten någon enstaka gång.
subdirectory_arrow_right As long as I live, I don't think I shall travel any further from home than an occasional trip to the seaside.
Han kommer att ge dig några enstaka hjälpande kort.
subdirectory_arrow_right He's gonna give you an occasional helpful card.
Jag arbetade på historiska fakulteten och gick på enstaka föreläsningar.
subdirectory_arrow_right I kept to tenuous connection with the History school wrote my two essays a week and attended the occasional lecture.
Naturligtvis hör man enstaka ljud från Baywaters amerikanska Flygbas.
subdirectory_arrow_right Of course one does hear the occasional sound from the Baywaters American Airbase.
Och om priset för drömmen är en enstaka, osmaklig uppgift... flyr jag inte. Jag låter det ske.
subdirectory_arrow_right And if the price of realizing that dream is the occasional distasteful chore, well, I don't run away.
Om inte volymer, så åtminstone den enstaka oavslutade paragrafen.
subdirectory_arrow_right Or if not volumes, at least the occasional unpunctuated paragraph.
Jag vill ha ett hem, en familj, ett enstaka smisk.
subdirectory_arrow_right I want a home, a family, an occasional spanking.
Upenbarelser, revolutioner, skandaler, löften, författningar och enstaka krig.
subdirectory_arrow_right The revelations, the revolutions. Outbreaks of hysteria, the parade of scandals, promises, constitutions and the occasional war.
För honom blir det socialen igen, och enstaka udda jobb.
subdirectory_arrow_right It's back to the welfare office for Jacob. The occasional odd job.
Mot dom andra därinne som vill äga dig men jag vill bara ha ett litet hörn för mig själv ett enstaka tillfälle med dina sinnen.
subdirectory_arrow_right The others in here, they want your entire consciousness. They want to drive you out, but I only want a tiny little corner for myself, an occasional moment with your senses. An occasional taste, an occasional touch.
Men man kan också köpa enstaka cigaretter där som grädde på moset, så att man kan utöka sin hjärtattack, så kan man köpa en cigg som man röker upp snabbt.
subdirectory_arrow_right But you could also buy individual cigarettes there, so to add insult to injury, you could, to add to your heart attack, then buy a single No 6 and quickly have it.
B, hon är allt om vilda hår färgämne, gasbildning, näsa plocka, spotta, explosiva kräkningar, enstaka slumpmässiga kön, och mer än tillfällig berusning.
subdirectory_arrow_right B, she is all about wild hair dye, flatulence, nose picking, spitting, explosive vomiting, Occasional random sex, and more than occasional drunkenness.
Jag hörde bara enstaka ord.
subdirectory_arrow_right Odd word, occasional phrase.
Jag lovade henne att aldrig berätta det här för er... men en gång i tiden så tyckte eran faster Robin... om någon enstaka cigarett... och i mellan åt så var den enstaka cigaretten... mer än bara enstaka.
subdirectory_arrow_right I promised her I'd never tell you this, but once upon a time, your Aunt Robin did enjoy the occasional cigarette, and occasionally that occasional cigarette was more than just occasional.
Någon enstaka gång gör en individ ett genombrott och lär sig något helt nytt.
subdirectory_arrow_right Just occasionally, an individual makes a unique breakthrough... and learns to do something completely new.
Skriva sporadiska brev från Berlin, och recensera någon enstaka bok.
subdirectory_arrow_right Writing the occasional letter from Berlin and doing the odd book review.
En enstaka incident är bara enstaka tills nästa inträffar.
subdirectory_arrow_right No wandering. An isolated incident's only isolated until it's not, right?
Din 36-timmars tidslinje skulle föreslå en enstaka händelse.
subdirectory_arrow_right Your 36-hour timeline would suggest a singular event.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar