Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

entusiastisk på engelska

— översättning och exempelmeningar

enthusiastic

Du verkar inte entusiastisk.
subdirectory_arrow_right You don't seem very enthusiastic.

keen

Han ser entusiastisk ut.
subdirectory_arrow_right He looks keen enough.
lägg till

Exampel meningar till entusiastisk

Bara entusiastisk.
subdirectory_arrow_right Just enthusiastic.
Entusiastisk?
subdirectory_arrow_right Enthusiastic? Yes, sir.
Du verkar inte entusiastisk.
subdirectory_arrow_right You don't seem very enthusiastic.
Du låter inte entusiastisk.
subdirectory_arrow_right You don't sound very enthusiastic.
Du verkar inte särskilt entusiastisk.
subdirectory_arrow_right You don't seem especially enthusiastic. You don't have to be.
Ni verkar inte direkt entusiastisk?
subdirectory_arrow_right You don't sound very enthusiastic.
Jag är entusiastisk för projektet.
subdirectory_arrow_right As a matter of fact, I'm quite enthusiastic about this project.
En trevlig liten italiensk markis var ganska entusiastisk över mig.
subdirectory_arrow_right A very nice little Italian marquis was rather enthusiastic about me.
Han är bara entusiastisk.
subdirectory_arrow_right He's rather enthusiastic.
Jag själv är mycket entusiastisk, sir.
subdirectory_arrow_right I'm very enthusiastic about the idea myself, sir.
Jag är Barry Convex, chef för specialprogrammen, och jag vill bjuda in dig till Spektakulär Optik-världen, en entusiastisk global företagsmedborgare.
subdirectory_arrow_right I'm Barry Convex, chief of special programmes. And I'd like to invite you into the world of Spectacular Optical, an enthusiastic global corporate citizen.
Nja, han är entusiastisk.
subdirectory_arrow_right Well, he's enthusiastic.
Han är ansvarsfull, omhändertagande... älskande... och entusiastisk.
subdirectory_arrow_right He's responsible, caring... loving... and enthusiastic.
Bart verkar väldigt entusiastisk.
subdirectory_arrow_right Well, Bart seems very enthusiastic about the idea.
Var inte så entusiastisk...
subdirectory_arrow_right Don't be so enthusiastic. No, it's...
Ja, nog är hon entusiastisk.
subdirectory_arrow_right Yeah, she's enthusiastic, alright.
Entusiastisk.
subdirectory_arrow_right Enthusiastic. Yes, you do.
Hon är bara entusiastisk, det är allt.
subdirectory_arrow_right She's just enthusiastic, that's all.
Den här mannen, jag kallar honom mr O'Banion för samtalets skull, är väldigt rik, Brian, och en entusiastisk anhängare av den irländska republikanska armén.
subdirectory_arrow_right Now, this man... I'll call him Mr. O'Banion, for sake of conversation. Is very rich, Brian, and an enthusiastic supporter of the Irish Republican Army.
Som en entusiastisk läsare, har jag alltid undrat om de här breven är äkta.
subdirectory_arrow_right As an avid reader, I've always wondered... if the letters are true.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar