Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

enväldig på engelska

— översättning och exempelmeningar

absolute

Han har skapat som ett nätverk av enväldig makt.
subdirectory_arrow_right He's created a network of absolute power

autocratic

Ni ger intryck av att vara enväldig.
subdirectory_arrow_right It gives the impression of autocratic leadership.
lägg till

Exampel meningar till enväldig

Det finns det som är rätt och det som är fel en enväldig härskare.
subdirectory_arrow_right There's one right, one wrong, one absolute ruler.
Med denna heliga olja, välsignad av den allsmäktige Fadern smörjer vi dig som enväldig kung över kungariket Frankrike och ålägger dig att försvara tron på vår heliga kyrka så länge du lever.
subdirectory_arrow_right With this sacred oil, blessed by the hand of God the Father Almighty we do anoint thee, Charles Valois to be sovereign lord and king of this great kingdom of France charging that ye shall defend the faith of our Mother Holy Church as long as ye shall live.
Jag förstår vad ni menar och jag kan bara säga att Landry är så enväldig att han inte vet hur han kan bli hjälpt.
subdirectory_arrow_right I see where you're going with that. If I could say one thing: Basically, a guy like Landry is so autocratic, he doesn't even know how to let himself be helped.
Det antyder att han är enväldig och inte en brottsling.
subdirectory_arrow_right That would imply that he is a sovereign rather than a criminal entity.
Bush invaderade en enväldig nation trots vad UN sa.
subdirectory_arrow_right Bush invaded a sovereign nation in defiance of the UN.
Ni ger intryck av att vara enväldig.
subdirectory_arrow_right It gives the impression of autocratic leadership.
Tänk om artefakterna hör hemma i världen, istället för att låsas in av en enväldig styrelse som ser universum genom skygglapparna av sin byråkrati?
subdirectory_arrow_right What if these artifacts really do belong out in the world, instead of being locked up by a gang of autocratic regents who see the universe through the blinders of their own bureaucracy?
Herren är enväldig och det ankommer inte alltid oss att skönja hans syften.
subdirectory_arrow_right Ours is a sovereign Lord and it is not always our right or our privilege to discern His purpose.
Jag vet att jag ses som enväldig och inte är omtyckt men det var sköterskan du mördade.
subdirectory_arrow_right I know people who consider me autocratic. I'm not the most loved of administrators, but that nurse you murdered, she was well liked and so were the attendants you killed.
Han har skapat som ett nätverk av enväldig makt.
subdirectory_arrow_right He's created a network of absolute power
Han säger att folk behöver en enväldig härskare.
subdirectory_arrow_right He states that people need an absolute ruler to control them.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar