Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

envisas på engelska

— översättning och exempelmeningar

persist

Envisas ni, måste jag anlita advokat.
subdirectory_arrow_right If you persist, we'll meet with my attorney.
lägg till

Exampel meningar till envisas

Häkta honom om han envisas.
subdirectory_arrow_right Sergeant, if that man persists, arrest him.
Det hjälps inte att du envisas.
subdirectory_arrow_right Ain't no use you persisting!
Ska du envisas, måste du envisas häftigare.
subdirectory_arrow_right If you want to persist... you'll have to persist harder!
Om du envisas, måste jag dra slutsatsen att du är lat.
subdirectory_arrow_right If you persist, I'll conclude you're a drone.
Men ni envisas, och envisas!
subdirectory_arrow_right And you persist and persist.
Förlåt att jag envisas, men det skulle vara intressant... att höra vilka tidningar ni läser egentligen.
subdirectory_arrow_right Sorry to persist, sir, but it would be of great interest to me to know just what newspapers you do read.
Det är märkligt att du envisas med att ställa frågor till mig... vilka du är den mest lämpliga, att besvara.
subdirectory_arrow_right It is curious that you persist in asking me questions which you are the most suitably situated to answer.
Envisas ni, måste jag anlita advokat.
subdirectory_arrow_right If you persist, we'll meet with my attorney.
Om du envisas kan jag inte försvara dig när nästa offer ska ske.
subdirectory_arrow_right If you persist I shall be unable to defend you when the next sacrifice is called.
Kom ihåg om din bror Celtill envisas så måste du följa våra lagar och skilja hans själ från hans fördärvade kropp.
subdirectory_arrow_right And don't forget if your brother Celtill persists... you must obey our laws... and separate his soul from his corrupted body.
Om han avvisar dig, envisas.
subdirectory_arrow_right Even if he rejects you. persist
Ni envisas med era förflyttningsansökningar. Ni skickade sex till samma dag som ni var här senast.
subdirectory_arrow_right Despite what I told you, you still persist in these transfer requests, half a dozen more the very day you left this office.
Varför envisas?
subdirectory_arrow_right Why do you persist?
Jag är inte intresserad, men han envisas.
subdirectory_arrow_right I'm not interested, but he persists.
Varför envisas ni med att ljuga?
subdirectory_arrow_right Why persist with lies?
Men du envisas med att komma tillbaka.
subdirectory_arrow_right But you had to be persistent.
Varför du envisas med att bete dig som en 15-åring bryr jag mig inte om.
subdirectory_arrow_right Why you persist in acting like a 15 year-old is beyond me. I'm filled with reckless desire.
Så varför envisas med att fråga?
subdirectory_arrow_right So why persist in asking?
Har gjort två säsonger av QI renrakad, trots det så envisas ni med ett foto på mig där jag ser ut som en överviktig Carlos, Schakalen.
subdirectory_arrow_right I have done two series of QI without the beard and yet they still persist on the photo of me where I look like the fat Carlos the Jackal.
Konungen har tagit ifrån oss allt och ändå envisas du med att vara hans undergivna knähund!
subdirectory_arrow_right The king took everything away from us And yet you persist to be his submissive lapdog!
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar