Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

erövrar på engelska

— översättning och exempelmeningar

capture

Det är av strategiskt betydelse som vi erövrar denna ö.
subdirectory_arrow_right It's of strategic importance that we capture this island.

conquer

Ursäkta, men borgerna utvecklas inte, de erövrar.
subdirectory_arrow_right Forgive me, but the Borg do not evolve, they conquer.
lägg till

Exampel meningar till erövrar

I vår ädla tradition erövrar vi vildmarken med bara händer och starka hjärtan.
subdirectory_arrow_right It's in our noble tradition that we conquer the wilderness with nothing but our bare hands and stout hearts.
Erövrar vi ett folk ska vi vara milda, men en bruten pakt kräver straff.
subdirectory_arrow_right I doubt it. You know how I feel When we conquer a people, we must be temperate, but when agreements are broken, punishments must be severe.
Låt den tappre riddare som erövrar fältet idag göra valet.
subdirectory_arrow_right Let the gallant knight who conquers the field here today make the choice.
Om två år, så fort snön börjar smälta, så ger vi oss ut och erövrar världen.
subdirectory_arrow_right In two years when the snow is starting to melt, then we'll set off and conquer the world.
Ursäkta, men borgerna utvecklas inte, de erövrar.
subdirectory_arrow_right Forgive me, but the Borg do not evolve, they conquer.
Det är sista kapitlet. Satans robot erövrar världen.
subdirectory_arrow_right Doc, this is the final chapter Satan's Robot Conquers the World.
Han erövrar och alla som vågar utmana honom eliminerar han.
subdirectory_arrow_right He is a conqueror. He eliminates all who dare tread in his shadow.
Mot slutet av juli blev vi varse en ny situation vi lär, inom en kort tidsrymd, införskaffa ytterligare ungefär vi lär, inom en kort tidsrymd, införskaffa ytterligare ungefär fem miljoner judar då vi erövrar Ryssland.
subdirectory_arrow_right By last July, we were met with a new situation we would, in very short order, be acquiring some five million Jews as we conquered Russia.
Eller instruktioner om hur man erövrar universum.
subdirectory_arrow_right Or instructions on how to conquer the universe.
L allt dessa ting erövrar vi... genom honom som har älskat oss.
subdirectory_arrow_right Yea, in all these things, we more than conquer through Him that hath loved us.
Jag erövrar inte, jag ger efter.
subdirectory_arrow_right I don't conquer. I submit.
Du erövrar och krossar dina fiender som om de vore insekter.
subdirectory_arrow_right You conquer and crush your enemies as if they were insects.
Min conquistador, erövrar ständigt.
subdirectory_arrow_right My conquistador. Always conquering.
Xerxes erövrar och kontrollerar allt som han tittar på.
subdirectory_arrow_right Xerxes conquers and controls everything he rests his eyes upon.
Tittar ut över Chulak... vill du se planeten ni erövrar?
subdirectory_arrow_right Looking out on Chulak. Are you interested in the planet you're conquering?
Claudius tar det till Storbritannien och erövrar kelterna.
subdirectory_arrow_right Claudius takes it to Britain and conquers the Celts.
Om han erövrar Sydlandet kommer han att besätta tronen.
subdirectory_arrow_right If he conquers the Southland, he will surely usurp the throne
Ofta erövrar man sina rättigheter... genom kamp.
subdirectory_arrow_right Often one's rights are conquered... through struggle.
När han erövrar allt liv, kommer de som stödde honom att belönas.
subdirectory_arrow_right And when he conquers all life, ... those who stood by him will be rewarded.
Och erövrar.
subdirectory_arrow_right And conquer.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar