Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

erhåller på engelska

— översättning och exempelmeningar

receive

Hon erhåller instruktioner av mig.
subdirectory_arrow_right She will receive instructions from me.
lägg till

Exampel meningar till erhåller

Hon erhåller instruktioner av mig.
subdirectory_arrow_right She will receive instructions from me.
De som uppfyller kraven erhåller Hans Majestäts Kungliga Premie på en och en halv guinea med komplett beklädnad, vapen och utrustning.
subdirectory_arrow_right Those meeting the qualifications will immediately receive His Majesty's Royal Bounty of one and a half guineas with complete clothing, arms and accoutrements.
Som kompensation för skilsmässan erhåller jag 25000 dollar.
subdirectory_arrow_right In compensation for my agreeing to divorce Mr. Harold K. Thaw... I shall receive a sum of $25, 000? What's that?
De som envisas med att tro på användarna erhåller sedvanlig underträning vilket leder till att ni så småningom elimineras.
subdirectory_arrow_right Those of you who continue to profess a belief in the Users... will receive the standard substandard training, which will result in your eventual elimination.
Om du lyckas erhåller du 100000 Baht.
subdirectory_arrow_right If you succeed... you'll receive 100, 000 Baht.
De kan effektivt... Den senaste i raden av firmor som erhåller statlig hjälp...
subdirectory_arrow_right They can effectively The latest Wall Street firm to receive federal money
Engelsmännen erhåller hjälp från franska flottan.
subdirectory_arrow_right The English receive help from the French fleet.
Vinnaren av sångtävlingen erhåller ett pris på... 935 dollar.
subdirectory_arrow_right The winner of the singing contest will receive a grand prize of... $935.
Överenskommelsen var att du fixar tjejerna och erhåller 40% av intäkterna.
subdirectory_arrow_right The deal was, you provide the girls and receive 40% of what we bring in.
Du erhåller en lönecheck från Madrigal på 10000 dollar per vecka.
subdirectory_arrow_right You'll receive a paycheck from Madrigal in the amount of $10, 000 per week.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar