Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

erkännande på engelska

— översättning och exempelmeningar

confession

Ett erkännande är bra för själen.
subdirectory_arrow_right Confession is good for the soul, child.

recognition

Erkännande kommer efter seger.
subdirectory_arrow_right Recognition comes after victory, Delgado.

admission

Jag vill ha ett erkännande.
subdirectory_arrow_right I want an admission of guilt.
lägg till

Exampel meningar till erkännande

Ett snabbt erkännande då?
subdirectory_arrow_right How about a full confession?
Ett erkännande av min skuld?
subdirectory_arrow_right To acknowledge my guilt? Mm.
Jag vill ha ett erkännande av en fånge före kvällen.
subdirectory_arrow_right And I want a full confession from a prisoner by nightfall. Dismissed.
Vi har ett erkännande.
subdirectory_arrow_right We've got a full confession.
Ni får bestämma. Ett erkännande.
subdirectory_arrow_right Full confession.
Fången vill göra ett erkännande.
subdirectory_arrow_right Rolly, prisoner wants to make a full confession.
Det är dina. Instruktioner vid erkännande av faderskap.
subdirectory_arrow_right This is yours. Guide to Acknowledging Paternity.
Problemet är att alla som blir tagna har exakt samma historia. Om vi inte hittar den här Jed och får ett fullständigt erkännande har du problem.
subdirectory_arrow_right The bore is everyone who gets caught has exactly the same story, so unless we find this, this Jed fellow and get a full confession, you're on a bit of a sticky wicket.
Ett fullständigt erkännande skulle sitta fint.
subdirectory_arrow_right Oh, a full confession, that would be great.
Om du är villig att göra ett erkännande, så kommer vi ta full hänsyn till det.
subdirectory_arrow_right If you were to make a full confession, we would take that into full consideration.
Med bristen på graverande bevis tyckte jag ett erkännande var bäst för att sy in Bell resten av hans liv och låta offrens familjer gå vidare.
subdirectory_arrow_right Given the paucity of corroborating evidence, I felt the full confession was the best way to end this take Bell off the street for the rest of his life and bring closure to the victims' families.
Han har gett oss ett fullständigt erkännande guvernörn.
subdirectory_arrow_right He's given us a full confession, governor.
Du är hindrad av begränsad och otillräcklig arbetskraft, och du har en misstänkt som gjort ett fullt erkännande.
subdirectory_arrow_right You're constrained by limited funds and inadequate manpower, and you've got a suspect who's made a full confession.
Ni skrev under ett erkännande där ni accepterar reglerna.
subdirectory_arrow_right Your signed acknowledgement and the physicians statement, is a legal document signifying your acceptance of the rules, under the rules of the state California.
I form av ett fullständigt erkännande, jag vet.
subdirectory_arrow_right With a full confession, I know.
Efter att man framtvingat ett fullständigt erkännande.
subdirectory_arrow_right After a full confession has been forced out of her.
Jag utför förhören själv ända till ett fullständigt erkännande.
subdirectory_arrow_right I'll conduct the interrogations until I get a full confession.
Kerttu, de kan inte förbise ditt fullständiga erkännande.
subdirectory_arrow_right Kerttu, they can't ignore your full confession.
Eller ett erkännande.
subdirectory_arrow_right That or a full confession.
Nu har ni ett fullständigt erkännande.
subdirectory_arrow_right There you have it, Detective Murdoch. A full confession.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar