Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

eskort på engelska

— översättning och exempelmeningar

escort

Eskort rapporterar fånge till grind A.
subdirectory_arrow_right Escort detail report to Gate 18.

an escort

Eskort på en begravning?
subdirectory_arrow_right An escort at a funeral?
lägg till

Exampel meningar till eskort

Sen får vi eskort till färjan och sen är vi framme i Lordsburg.
subdirectory_arrow_right The soldiers there will give us an escort as far as the ferry. Then it's only a hoot an' a holler into Lordsburg.
Stämmer det där med ringen, så ger vi honom eskort.
subdirectory_arrow_right Hurry up. If that ring checks out, we'll give him an escort.
Kaptenen skickar en eskort för att ta dig och lasten ombord i tid för att åka med tidvattnet ut.
subdirectory_arrow_right The captain is sending an escort to take you and the cargo aboard in time to leave with the morning tide.
Nästan tva mil i olidlig hetta... och vad det kostar att hyra eskort hutlöst.
subdirectory_arrow_right Eleven miles through the disastrous heat... and the cost of hiring an escort ruinous.
Du kanske inte kan fa eskort hem på flera veckor.
subdirectory_arrow_right You might not be able to get any kind of an escort back here for weeks.
En eskort.
subdirectory_arrow_right An escort?
De har eskort.
subdirectory_arrow_right She's got an escort!
Vi har en eskort nu.
subdirectory_arrow_right We have an escort now.
Det låter som om din eskort är här.
subdirectory_arrow_right Sounds like you have an escort.
När HG-7 6 avseglade den 14 december hade den en stor eskort.
subdirectory_arrow_right When the HG-76 initiated trip in 14 of December of 1941 it made use of an escort bonanza great:
Ett eskort och ett fraktfartyg sänktes.
subdirectory_arrow_right An escort and a ship merchant had been sunk.
Vi skulle ha fått eskort efter att Nero dödades.
subdirectory_arrow_right You should have given us an escort after Nero got it. Joe would score the escort, wouldn't you, baby?
Vi får eskort till Phoenix.
subdirectory_arrow_right We'll pick up an escort to take us to Phoenix.
Kapten Lescovar, se till att herrarna får eskort av två män.
subdirectory_arrow_right Capt. Lescovar, see that these gentlemen have an escort of two men.
Om det är sannolikt att någon ska dö får en eskort på en mellanstation en signal.
subdirectory_arrow_right Say there's a probability that some guy's going to die. An escort from his way station gets a signal.
Vi får inte lämna hotellet utan eskort.
subdirectory_arrow_right We are not supposed to leave the hotel without an escort.
Du behöver en eskort.
subdirectory_arrow_right You'll need an escort.
Jag skickar en eskort på torsdag.
subdirectory_arrow_right I'll send an escort for you Thursday.
Om du behöver gå någonstans, kalla på vakten så får du en eskort.
subdirectory_arrow_right It'II take an army to get in. If you need to go somewhere, call the guard post and they'II assign an escort.
Hon jobbar för en eskort firma varför skulle en ledande advokat för ett energibolag försvara en hora?
subdirectory_arrow_right I looked into her. She works for an escort service. Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker on a drug bust?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar