Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

etablerad på engelska

— översättning och exempelmeningar

established

Detta är en etablerad akademi tillägnad specialiserar sig.
subdirectory_arrow_right This is an established academy dedicated to specializing.
lägg till

Exampel meningar till etablerad

Överensstämmelse med etablerad standard av beteende eller uppförande lämplighet, riktighet eller rättvisa.
subdirectory_arrow_right Noun. Conformity to established standards of behavior or manners suitability, rightness, or justness.
Det bildas ett gap mellan artisten och publiken... så snart artisten är etablerad.
subdirectory_arrow_right There is a space between the artist and the public... once the artist is an established artist.
Detta är en etablerad akademi tillägnad specialiserar sig.
subdirectory_arrow_right This is an established academy dedicated to specializing.
Det är ingen fördel att likna en etablerad stjärna.
subdirectory_arrow_right It's a bad deal looking like an established star, let me tell you that.
Ganska etablerad, soldat aspekt.
subdirectory_arrow_right Quite established, soldier's aspect.
Länken är etablerad.
subdirectory_arrow_right Link established.
Det är möjligt att det finns en satellit koloni... etablerad i byggnaden.
subdirectory_arrow_right There's a possible satellite colony... being established inside the building.
Kontakt är etablerad?
subdirectory_arrow_right You've established first contact?
Han är en etablerad stor stjärna.
subdirectory_arrow_right He's an established star,
Avlatsbrev är en etablerad tradition vilken ger tröst till miljoner enkla kristna.
subdirectory_arrow_right Indulgences are an established tradition which give comfort to millions of simple Christians.
Så kanske jag skulle berätta att Jenna ville gå i en annan riktning med en mer etablerad fotograf.
subdirectory_arrow_right I guess I should just tell you... that Jenna's decided to go in a different direction... with a more established photographer.
Som redan har blivit etablerad över tvivel.
subdirectory_arrow_right That's already been established beyond doubt.
Utgående maskhål etablerad.
subdirectory_arrow_right Outgoing wormhole established.
Kontakt etablerad.
subdirectory_arrow_right Telemetry established.
Han är en etablerad artist med ett skivkontrakt.
subdirectory_arrow_right He's an established artist with a recording contract.
Så länge maskhålet är etablerad, vem den nu än har ringt upp så skjuter den igenom stargaten och kommer ut på vår sida, som tillåter dom att skjuta på oss och ger energi till satelliten
subdirectory_arrow_right But once a wormhole has been established to whoever's on the dialling side, it fires a beam into their Stargate and it comes out on our side, allowing them to fire on us and to power the satellite
De var en etablerad groove-maskin.
subdirectory_arrow_right And so they were an established groove machine.
– Kamera-länk etablerad.
subdirectory_arrow_right Sunglasses camera link established.
En etablerad läkare är väl inte sur för ett betyg hon fick för tio år sen.
subdirectory_arrow_right Certainly an established physician is not harboring resentment for a grade she received more than 1 0 years ago.
Striker 2829, gå ner och håll 2000 i etablerad kurs mot målet.
subdirectory_arrow_right Striker 2829, descend and maintain 2, 000 to established vectors to the target area.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar