Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

etablerar på engelska

— översättning och exempelmeningar

establish

Man etablerar konstant närvaro eller får konstanta upplopp.
subdirectory_arrow_right Establish a constant presence or you have constant violence.
lägg till

Exampel meningar till etablerar

000-28, etablerar radiokontakt.
subdirectory_arrow_right Tanker 00028, establish radio contact.
Om vi kan ringa innan goa'ulderna etablerar ett maskhål, kan vi ge oss av.
subdirectory_arrow_right If we dial before the Goa'ulds re establish a wormhole, we can leave.
Vi etablerar en eldgivningsbas och rör oss framåt i två grupper om tre.
subdirectory_arrow_right We establish a base of fire and move under it with two squads of three.
Vi etablerar en positiv identifiering först.
subdirectory_arrow_right We'll establish a positive identification first.
Man etablerar konstant närvaro eller får konstanta upplopp.
subdirectory_arrow_right Establish a constant presence or you have constant violence.
Terrängen kräver små specialförband som etablerar framskjutna ställningar.
subdirectory_arrow_right Afghan terrain demands that small teams establish forward operating points.
Han etablerar Wing Chun Athletic Club, vilket förenar fler människor och hjälper till att sprida Wing Chun stilen.
subdirectory_arrow_right He establish Wing Chun's Athletic Club. Uniting more people and help spread Wing Chun Fist
De etablerar sig med White Gold.
subdirectory_arrow_right They establish themselves with White Gold.
Hur etablerar vi tilliten?
subdirectory_arrow_right Well, then how do we establish our trust?
Paketerar bevisen, etablerar en tidslinje och bygger en historia dag efter dag.
subdirectory_arrow_right Parcel evidence, establish a timeline, and build a story day after day.
Så det passar att vi etablerar oss här vi med.
subdirectory_arrow_right So it was fitting that we establish ourselves here as well.
Det är så de etablerar dominans i det vilda.
subdirectory_arrow_right That's how they establish dominance in the wild.
Om vi bara etablerar ett mönster...
subdirectory_arrow_right Soon as we establish a pattern to...
4-5 man, ni landar i fjällen, etablerar en bas. Jag vill ha dig som ledare.
subdirectory_arrow_right Four or five man flown to the wild and establish a base that you'll be leading.
Min utbildning i armén hade lärt mig att man etablerar en utpost på en gång.
subdirectory_arrow_right My training in the army had taught me you establish a command post right away.
Jag etablerar en kontakt.
subdirectory_arrow_right I-I'll go and establish contact.
Ni kräk kommer här och etablerar ert patriarkat i era LLBean-kängor och era Sean John-jeans, och era aktieoptioner.
subdirectory_arrow_right You pricks come in and you establish your patriarchy in your Elowen boots, and your Sean John jeans, and your stock options.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar