Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

evakuering på engelska

— översättning och exempelmeningar

evacuation

Evakuering av Craigsville har fullbordats.
subdirectory_arrow_right Evacuation of Craigsville is complete.

evacuate

Jag förvarnade dem om evakuering.
subdirectory_arrow_right I warned them to prepare to evacuate.

evac

Evakuering fortfarande enligt tidsplanen.
subdirectory_arrow_right Evac operation still on schedule.
lägg till

Exampel meningar till evakuering

En evakuering av 2 000 britter i Palestina har i dag beordrats av den brittiska ambassadören.
subdirectory_arrow_right The evacuation of 2, 000 British women and children from Palestine... was ordered today by the High Commissioner.
Vi tillråder evakuering.
subdirectory_arrow_right We recommend immediate evacuation.
Evakuering av Los Angeles pågår.
subdirectory_arrow_right MAN ON RADIO: The evacuation of Los Angeles is under way. HELICOPTER FLYING
Det blir ingen evakuering.
subdirectory_arrow_right Sir, there isn't going to be any evacuation.
Förenta staterna har beordrat omedelbar evakuering av centrala Kina.
subdirectory_arrow_right The United States Government has ordered the evacuation of central China.
Evakuering av Craigsville har fullbordats.
subdirectory_arrow_right Evacuation of Craigsville is complete.
Även om vi hörde rykten om evakuering, så trodde vi inte att det skulle ske.
subdirectory_arrow_right We hear rumors of an evacuation, but we do not perceive that it went to happen.
Lokomotiv slogs sönder, trots att de hade behövts. En planerad evakuering inleddes. Den räddade Ryssland och påverkade krigets utgång.
subdirectory_arrow_right The locomotives had been destroyed, although they were very necessary, therefore an evacuation was initiated that, in the end, it would save Russia e would modify the course of the war.
De allierades sjö och luftblockad gjorde en evakuering omöjlig.
subdirectory_arrow_right The Allied sea and air blockade of the coastline made large-scale evacuation impossible.
Men en organiserad evakuering skulle kunna rädda många liv.
subdirectory_arrow_right But an orderly evacuation could save hundreds of thousands of lives.
Detta är en förebyggande evakuering.
subdirectory_arrow_right This is a precautionary evacuation.
Och sedan en fånge i krig... har mera chans än ingen alls... har jag tänkt fråga tyskarna... att acceptera våra sårade på deras sjukhus... om vi kan ordna en evakuering.
subdirectory_arrow_right And since a prisoner of war... has more chance than no chance at all... I have a mind to ask the Germans... to accept our wounded into their hospitals... if we could arrange evacuation.
Tåget var lastat med farlig gas vilket föranlett en omfattande evakuering av området...
subdirectory_arrow_right At Devil's Tower, Wyoming a trainload of dangerous chemical gas went off the rails and forced the widest area evacuation in the history of these controversial rail shipments.
Ge signal om evakuering.
subdirectory_arrow_right Give the evacuation code signal.
Här blir det ingen evakuering.
subdirectory_arrow_right No, there's not going to be any evacuation.
Lastbilarna som kommit är för vår evakuering som förmodligen sker inom 24 timmar.
subdirectory_arrow_right The trucks which we've seen arriving are for our evacuation. Probably in the next 24 hours.
Vi planerar en evakuering.
subdirectory_arrow_right Let's consider evacuation.
All evakuering 24 timmar före en planerad upphämtning kommer inte att se bra ut på det annars utmärkta resultat.
subdirectory_arrow_right Any evacuation 24 hours before a scheduled pickup... won't look good on an otherwise excellent record.
Så med hjälp av paragraf 539 i manualen beordrar jag dig att starta en akut medicinsk evakuering av all personal i schaktet.
subdirectory_arrow_right So by way of paragraph 539 of the manual... I'm ordering you to start an emergency medical evacuation... of all the personnel on the shack.
Du gjorde väl inget eller sa inget som kunde ha påskyndat deras evakuering, eller hur?
subdirectory_arrow_right You wouldn't have, uh, done or said anything that, uh, might have precipitated their evacuation, would you?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar