Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

eventuell på engelska

— översättning och exempelmeningar

possible

Eventuell lokalisering av Bauer.
subdirectory_arrow_right Possible 20 on Bauer. How would you like me to proceed?

any

Eventuell eldgivning är vår.
subdirectory_arrow_right If there's any fire, it'll come from us.
lägg till

Exampel meningar till eventuell

En ordinarie disposition vid en eventuell execution.
subdirectory_arrow_right Another disposition with possible execution.
Inget får kontaminera en eventuell organism.
subdirectory_arrow_right We don't want anything to contaminate a possible organism.
Jag frågade dig om en eventuell skiva.
subdirectory_arrow_right Well, I wanted to get your thoughts about a possible release. I thought it was a great idea.
Men jag kan försäkra dig, monsieur, att förlusten av en så strålande artist oändligt överstiger varje eventuell vinst för mig själv.
subdirectory_arrow_right Oh, but I assure you, monsieur, that the loss of so radiant a performer infinitely exceeds any possible gain to myself.
Men bortsett från en eventuell våldtäkt tycker ni det är normalt att förlägga sitt kärleksliv till ett museum, nattetid?
subdirectory_arrow_right But aside from a possible rape... do you think it's normal behaviour... to practise one's love life... at night... in a closed museum?
Jag sa att jag hade honom i åtanke som en eventuell andrebutler om ett år eller så, men...
subdirectory_arrow_right I told him I had my eye on him as a possible under-butler in a year or so.
Eventuell kollisionskurs med Geo-sat 2.
subdirectory_arrow_right Compute possible intercept with second stage geo-sat two.
Eventuell ryggskada.
subdirectory_arrow_right Possible back injury.
Eventuell mental störning.
subdirectory_arrow_right Possible mood disorder.
Vi har en eventuell donator.
subdirectory_arrow_right We've got a possible donor. He's in the ICU.
Eventuell lokalisering av Bauer.
subdirectory_arrow_right Possible 20 on Bauer. How would you like me to proceed?
Glöm bevisen ogillades, vi skulle kunna titta på en eventuell mistrial.
subdirectory_arrow_right Forget about the evidence being dismissed, we could be looking at a possible mistrial.
En eventuell inkonsekvens.
subdirectory_arrow_right A possible inconsistency.
Vi fick en rapport om en eventuell kidnappning.
subdirectory_arrow_right We had a report of a possible kidnapping.
Eventuell fängelsetid.
subdirectory_arrow_right Possible jail time.
Våldet med de 4400 inblandade fortsätter, med källor som säger att Homeland Security utreder en eventuell koppling mellan Friday Harbor-morden och en återvändare.
subdirectory_arrow_right The rash of violence involving the 4400 continues. Sources tell us Homeland Security is investigating a possible connection between the Friday Harbor murders and an undisclosed returnee.
Hittade en eventuell källa för de blåa fibrerna.
subdirectory_arrow_right Found a possible source for the blue fibers.
Det där krutet är en eventuell förklaring... till nitratspåren vi hittade på utsidan av Luke Suttons portfölj.
subdirectory_arrow_right That gunpowder is... a possible explanation for the traces of nitrates we found on the outside of Luke Sutton's briefcase.
Eventuell misstänkt där inne.
subdirectory_arrow_right Possible suspects inside.
Eventuell gustatorisk svettning.
subdirectory_arrow_right Possible gustatory sweating.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar