Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

exempelvis på engelska

— översättning och exempelmeningar

for example

Exempelvis, vad heter din far?
subdirectory_arrow_right For example, what's your dad's name?

for instance

Exempelvis så har jag en kropp.
subdirectory_arrow_right For instance, I have a physical body.

such as

Parasitinfektioner är vanliga, exempelvis springmask.
subdirectory_arrow_right Parasitic infections are common, such as pinworms.
lägg till

Exampel meningar till exempelvis

Till Arizona, exempelvis.
subdirectory_arrow_right McKAY: Some place like Arizona, for instance?
Exempelvis cavoritbrickor och kängor.
subdirectory_arrow_right For instance... cavorite trays and boots.
Bevismaterial som framkommit därvid, som exempelvis jaktgeväret... är oanvändbart i en rättegång.
subdirectory_arrow_right Evidence obtained thereby, such as that hunting rifle for instance is inadmissible in court.
Hon kan exempelvis vilja publicera det i The Times.
subdirectory_arrow_right She might, for instance, wish to have it published in The Times.
Hans höghet prins Filip avseglar så fort han får besked om att upprorshotet är undanröjt eller närmare bestämt att upproret berövats sitt fokus exempelvis den person som vistas här i borgen.
subdirectory_arrow_right Your Majesty, His Highness Prince Philip will set sail the instant he learns there is no threat of further civil discord. Or, more accurately, no longer any focus for such discord. Such as one now inhabiting this tower, ma'am.
Exempelvis allt under mina byxor.
subdirectory_arrow_right There are some things that are private, Jackie... for instance, everything under my pants.
Exempelvis så har jag en kropp.
subdirectory_arrow_right For instance, I have a physical body.
Exempelvis vet jag att du tar beta blockerare mot ångest med möjlig yrsel och förvirring som följd.
subdirectory_arrow_right For example, since I know you take beta blockers for your anxiety. some possible side effects being dizziness, confusion,
Det du gör är exempelvis otroligt fint.
subdirectory_arrow_right And I think what you're doing, for instance, is incredibly noble.
Exempelvis, vad är det här?
subdirectory_arrow_right For instance, what is this?
Han skrev en hel del bra för bas, som exempelvis:
subdirectory_arrow_right She was one of the first bass players to start playing that way. But he definitely wrote out some neat lines on the bass, like, for instance:
Jag har exempelvis, S-A, l-S, G-G.
subdirectory_arrow_right For instance, I've got S-A, l-S, G-G.
Jag, exempelvis.
subdirectory_arrow_right Me, for instance.
Exempelvis upptäckte jag idag att det var han som låg bakom att min far fick myndigheterna efter sig.
subdirectory_arrow_right For instance, today i discovered He was the one who had my father investigated by the authorities.
Man kan inte garantera stabila förhållanden på jordytan exempelvis i hundra år för att nu inte ens tala om tusentals år.
subdirectory_arrow_right 1000 years... ? You just can t guarantee stable conditions above ground for instance... for well... for one hundred years, let alone thousands of years.
Ni har varit inblandad i exempelvis radioprogram och serietidningar.
subdirectory_arrow_right But you take part, for instance, in the making of radio shows and comic books.
Äger ni exempelvis klubban?
subdirectory_arrow_right For instance, do you own that gavel?
Inte en fluga, utan exempelvis en färggrann wobbler. Helst en röd som serveras rakt framför fisken.
subdirectory_arrow_right Which would not be a fly, but for instance, a brightly colored wobbler, preferably red, served immediately in front of the fish.
Ser du exempelvis Dub Larkin därborta hos slaktaren?
subdirectory_arrow_right For instance, see dub Larkin over there at the butcher stand?
Exempelvis för att odla organ i människor för transplantationer.
subdirectory_arrow_right For example, to grow sets of organs in humans, possibly for harvest.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar