Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

exemplarisk på engelska

— översättning och exempelmeningar

exemplary

Exemplarisk, men en sak är skum.
subdirectory_arrow_right Exemplary, but an odd thing.

example

Som om du är exemplarisk?
subdirectory_arrow_right And what, you're some fucking golden example?

model

Exemplarisk medborgare, hela vägen!
subdirectory_arrow_right Model citizen, all the way!
lägg till

Exampel meningar till exemplarisk

Exemplarisk. Djupt troende. Ibland gör hon mig skamsen.
subdirectory_arrow_right An exemplary Christian, devoted to the scripture.
Min värld var lugn välordnad, exemplarisk
subdirectory_arrow_right My world was calm Well-ordered Exemplary
En exemplarisk historia.
subdirectory_arrow_right An exemplary story.
Din lojalitet är exemplarisk.
subdirectory_arrow_right Your loyalty is exemplary.
Min meritlista har hittills varit exemplarisk och jag avser att behålla den så.
subdirectory_arrow_right Quite. My record of achievement thus far has been exemplary and I fully intend for that to continue.
Exemplarisk, men en sak är skum.
subdirectory_arrow_right Exemplary, but an odd thing.
En bra man och en exemplarisk polis som tjänade kommunen och sin avdelning med dignitet, lojalitet, och mod.
subdirectory_arrow_right A good man and an exemplary police officer who served his community and his department with dignity, loyalty, and courage.
Det är längesedan jag åt en så exemplarisk grönsak.
subdirectory_arrow_right It's many years since I've had such an exemplary vegetable.
Du är en exemplarisk kandidat med värdefull operativ erfarenhet.
subdirectory_arrow_right Jim, uh... you're an exemplary candidate with valuable operational experience.
Jag har varit en bra exemplarisk läkare i de senaste 20 åren, en bra medborgare en pappa, en familjefar, en make.
subdirectory_arrow_right I have been an exemplary surgeon For the last 20 years, a good citizen, A father, a family man,
Exemplarisk politik.
subdirectory_arrow_right Exemplary politics.
Dunham har varit en exemplarisk agent, och det här är mitt kontor.
subdirectory_arrow_right What you did was unacceptable. Dunham's been nothing but an exemplary agent, and this is my office.
Du var exemplarisk.
subdirectory_arrow_right You were exemplary.
Exemplarisk?
subdirectory_arrow_right Exemplary?
Folkmilisen är exemplarisk.
subdirectory_arrow_right Darquier'II be pleased. His militiamen are exemplary.
Din karriär är exemplarisk tills nu.
subdirectory_arrow_right You've had a exemplary career up to now.
Din regering är exemplarisk.
subdirectory_arrow_right No, your government is exemplary.
Du är från en exemplarisk familj.
subdirectory_arrow_right You are from an exemplary family..
Ja, hon är exemplarisk.
subdirectory_arrow_right Yes, she is exemplary.
Har erhållit både flottans och marinkårens hedersmedaljer för exemplarisk tjänst.
subdirectory_arrow_right Awarded both the Navy and Marine Corps Commendation and Achievement Medals for exemplary service.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar