Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

existens på engelska

— översättning och exempelmeningar

existence

Er existens är slut.
subdirectory_arrow_right Existence as you know it is over.

life

Mitt liv, hela min existens, hänger på det.
subdirectory_arrow_right My life, my very existence, depends on it.

being

Vart är din rena existens nu, Tommy?
subdirectory_arrow_right Where is your pure being now, Tommy?
lägg till

Exampel meningar till existens

Ni kan inte lita på era medmänniskor, för i så fall skulle strukturen av er existens som vilar på hatets och hämndens grundvalar, störta samman runt er livslögn.
subdirectory_arrow_right You cannot tolerate a faith in humanity, because if you do, all this, the structure of your very existence, which you built on hate and vengeance, all this will collapse around the naked lie of your life.
Det är bättre att leva ett eländigt liv än en existens som skyddas av ett organiserat samhälle där allt ärförutsägbart och perfekt.
subdirectory_arrow_right A more miserable life is better, believe me than an existence protected by an organized society where everything is calculated, everything is perfect.
Din existens skulle ses som ett allvarligt hot mot människan.
subdirectory_arrow_right The mere fact of your existence would be regarded as a great threat to mankind.
Med tanke på hur komplext universum är hur perfekt allt är balanserat såsom materia, energi, gravitation, tid och dimension så tror jag inte att vår existens kan förklaras av dessa filosofier.
subdirectory_arrow_right Considering the marvelous complexity of the universe its clockwork perfection its balances of this against that matter, energy gravitation, time, dimension I believe that our existence must be more than either of these philosophies.
Q... Nu när ni är dödlig har ni en ny existens att utforska. En helt ny tillvaro, fylld av det dödliga livets mysterier och njutningar ni aldrig upplevt.
subdirectory_arrow_right Q... now that you're mortal, you have a new existence to explore, an entirely new state of being filled with the mysteries of mortal life, pleasures you've never felt before.
Min livsövertygelse är baserad på tron att ensamhet är det centrala och oundvikliga faktumet för människans existens.
subdirectory_arrow_right The whole conviction of my life rests upon the belief... that loneliness is the central... and inevitable fact of human existence.
Mitt liv, hela min existens, hänger på det.
subdirectory_arrow_right My life, my very existence, depends on it.
Tills nyligen har min hela existens varit definierad av mannen...
subdirectory_arrow_right Until recently, my entire existence was defined by the man in my life.
Jag kom att tro på utomjordiskt liv och på en konspiration inom regeringen som hemlighöll dess existens.
subdirectory_arrow_right I came to believe in the existence of extraterrestrial life and in a conspiracy inside the government to keep their existence a secret.
Så dess existens ej förblir diffus
subdirectory_arrow_right So that its existence May be reaffirmed
Det kommer ta över ditt liv. Det kommer nära dig, klä dig, guida dig, skydda dig, styra dig och upprätthålla din existens om du tillåter det.
subdirectory_arrow_right It will begin to emerge, it will take over your life, it will feed you, it will clothe you, it will guide you, protect you, direct you, sustain your very existence if you'll let it.
Om Bens liv kunde bestå av kaffe och läsa tidningar med Samantha, skulle det vara en lycksalig existens.
subdirectory_arrow_right As Ben's life could exist, coffee and read newspapers with Samantha, it would be blissful existence.
Vansinne är att bli trampad på, nerslagen. Att resa genom livets gång utan existens trots att man har ett lejon inom sig och möjligheten att släppa ut den.
subdirectory_arrow_right Insanity is wasting your life as a nothing when you have the blood of a killer flowing in your veins. coasting through life in a miserable existence when you have a caged lion locked inside and a key to release it.
Jag har ignorerat Din existens och tvivlat på Dig hela mitt liv.
subdirectory_arrow_right I've ignored your existence, doubted it my whole life.
Vår existens är en union mellan liv och död.
subdirectory_arrow_right Our very existence is a union of life and death.
Er virtuella existens utplånad.
subdirectory_arrow_right Every trace of your virtual existence will be obliterated.
I mitt omdöme är livets existens... ett mycket överskattat fenomen.
subdirectory_arrow_right In my opinion, the existence of life is a highly overrated phenomenon.
Utmaningen vi står inför, är de som rätteligen vägrar acceptera statusen på vår biologiska ras. Är hur begränsningar och handikapp som försämrar vår existens kan korrigeras för våra arvingar.
subdirectory_arrow_right The challenge we face, therefore, those of us who rightly refuse to accept the biological status of our species, is how the debilities and handicaps that impair our existence might be corrected for our heirs.
Det betyder att hela ens existens ifrågasätts.
subdirectory_arrow_right You are not going through an existential crisis. An existential crisis means that your whole existence is being called into question.
Vi bjuder in er till en medveten existens, till en ansluten existens.
subdirectory_arrow_right We invite you to a conscious existence, to a connected existence.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar