Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

existerar på engelska

— översättning och exempelmeningar

exist

Existerar de verkligen eller är det bara hokus pokus.
subdirectory_arrow_right Do they really exist or is this just tabloid hooey?
lägg till

Exampel meningar till existerar

Ett land där ondska inte existerar. Salt Lake City
subdirectory_arrow_right A land where evil doesn't exist Sal Tlay Ka Siti
Vi pratade med företagets advokat. Det stavades med z. Rundturen gällde en film som inte existerar.
subdirectory_arrow_right We've spoken with the lawyer who set up the company, and due to the spelling of the word Ringz with a 'Z', it meant you were partaking in a tour of a film that didn't really exist.
Den enda orsak som kan vara olämplig existerar inte längre.
subdirectory_arrow_right The only reason that can be inappropriate doesn't exist anymore.
Den där pennan och det där avrivna hörnet på B 33 existerar inte längre. Vad för något?
subdirectory_arrow_right That pen and the torn-off piece on the B 33 doesn't exist anymore.
Det jag har älskat existerar inte.
subdirectory_arrow_right And I've loved something that doesn't really exist.
Men ett dylikt mirakel existerar.
subdirectory_arrow_right But such a miracle does exist.
I fem år har jag älskat en flicka som inte existerar.
subdirectory_arrow_right For five years I've been in love with a girl that doesn't exist.
De existerar inte.
subdirectory_arrow_right They do not exist. But I... They don't exist!
Ni existerar och sedan upphör ni att existera.
subdirectory_arrow_right You exist, and then you cease to exist.
Du existerar inte ens för mig.
subdirectory_arrow_right You don't even exist to me! You don't even exist.
Du existerar inte och de som inte existerar får inte åka i min taxi.
subdirectory_arrow_right You do not exist and those that does not exist may not ride in my taxi.
Om gud inte existerar, gör heller i de det som hans representanter
subdirectory_arrow_right If God doesn't exist, they don't exist as his representatives.
Dessa saker existerar heller, eller att de inte existerar.
subdirectory_arrow_right These things either exist, or they do not exist.
Ett påstående är, att universumet och allt som vi vet existerar existerar på ett plan.
subdirectory_arrow_right One of its proposition is that the universe, everything we know that exist, exists on one plane.
Jag var på förhöret där mr Stark var orubblig om att dräkten inte kan existera, inte existerar nån annanstans och aldrig kommer att göra det, åtminstone i fem till 10 år.
subdirectory_arrow_right I was at a hearing where Mr Stark, in fact, was adamant that these suits can't exist anywhere else, don't exist anywhere else, never will exist anywhere else, at least for five to 10 years,
De existerar, miss Walker.
subdirectory_arrow_right I'm not sure they actually exist. They exist, Ms. Walker.
Du och Nadia existerar inte.
subdirectory_arrow_right You do not exist, do you hear? Nadia and Marusia Kotov do not exist.
Det goda existerar inte, men det onda existerar.
subdirectory_arrow_right Good does not exist, but evil does.
Vi existerar inte.
subdirectory_arrow_right We do no exist. What do you mean, we don't exist?
Du existerar inte, men det gör jag.
subdirectory_arrow_right Maybe you don't exist. I exist.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar