Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

exklusiv på engelska

— översättning och exempelmeningar

exclusive

Jag vill ha en exklusiv djupintervju med själva människorna.
subdirectory_arrow_right I want an exclusive, in-depth interview with the people themselves.

select

En rapport till en exklusiv grupp.
subdirectory_arrow_right A report for a very select group of people:
lägg till

Exampel meningar till exklusiv

Hon avslöjar sina innersta tankar för vår Romkorrespondent i en personlig och exklusiv intervju.
subdirectory_arrow_right Her innermost thoughts, as revealed to your own correspondent, in a private, personal, exclusive interview.
Vad skulle ni ta för en exklusiv intervju?
subdirectory_arrow_right What would you two charge for an exclusive interview with my station?
Jag vill ha en exklusiv djupintervju med själva människorna.
subdirectory_arrow_right I want an exclusive, in-depth interview with the people themselves.
En exklusiv dialog som känns i magtrakten.
subdirectory_arrow_right An exclusive, gut-level... dialogue.
Det här är Ashley Wallace, tillbaka från Sydney Perth, Adelaide och Melbourne, med en två timmar lång special, inklusive en exklusiv intervju med supersvenskarna i ABBA.
subdirectory_arrow_right This is Ashley Wallace, back from Sydney Perth, Adelaide and Melbourne, with a two-hour special, including an exclusive, on-the-spot interview with those super-Swedes, ABBA.
Rånarna, som var två stycken använde hammare för att slå sönder glaset på Gindel's, en exklusiv butik på Wilshire Boulevard.
subdirectory_arrow_right The robbers, two in number... used hammers to break through the counters and display cases... in Gindel's, an exclusive Wilshire Boulevard shop.
Jack Walters kommer att ha en exklusiv intervju med Billy Martin, och Ni vet ju att det kan slå gnistor om den.
subdirectory_arrow_right Jack Walters will be having that exclusive interview with Billy Martin, and you know that could be fireworks.
Nu en exklusiv vittnes rapport om incidenten, vi välkomnar...
subdirectory_arrow_right Now for an exclusive eyewitness report on the incident, we welcome back...
Och vad bättre möjlighet än på en semester, på en liten exklusiv ö, där ni kunde planera utföra mordet på henne?
subdirectory_arrow_right And what better opportunity than on holiday, in a small exclusive island, where you could plan and execute her murder?
Vi fick en exklusiv intervju i morse, med överbefälhavaren John...
subdirectory_arrow_right In an exclusive interview recorded earlier today John, the Supreme Commander of the Visitors...
Den är väldigt exklusiv.
subdirectory_arrow_right It's very exclusive.
Och nu, med en exklusiv WZDC-rapport, ... rapporterar Dick Thornberg från luften över Washington.
subdirectory_arrow_right And now, with an exclusive WZDC report, here's Dick Thornberg reporting from the skies over Washington.
Jag anlitar er pojkar på en exklusiv bas, och jag är beredd att betala mer pengar än ni någonsin sett tidigare.
subdirectory_arrow_right I'm a-hiring boys on an exclusive basis, and I'm willing pay more money than you've ever seen before.
Jag är ledsen att jag inte har gett dig en exklusiv intervju.
subdirectory_arrow_right How's it goin'? I'm real unhappy I haven't been able to give you an exclusive on everything. Pardon?
Den ska vara mycket exklusiv.
subdirectory_arrow_right We'll make it very exclusive.
Vi har en exklusiv men obekräftad rapport om identiteten... på den man som håller denna gisslan.
subdirectory_arrow_right We do have an exclusive but unconfirmed report of the identity of the man... who is holding these hostages.
Vi kommer att få en exklusiv rapport.
subdirectory_arrow_right We now bring you an exclusive report.
En exklusiv titt på historien... bakom ångvältaren på årtionde.
subdirectory_arrow_right An exclusive look at the story behind the crossover success of the decade.
En exklusiv intervju med programmets upphovsman.
subdirectory_arrow_right An exclusive interview with the show's creator.
Men helst av allt vill jag ha en exklusiv intervju.
subdirectory_arrow_right But what I really want now from you is a tell-all exclusive. All right?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar