Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

expanderar på engelska

— översättning och exempelmeningar

expand

När han krymper, expanderar jag
subdirectory_arrow_right When he contracts, I expand.

expanding

Major, rupturen expanderar redan.
subdirectory_arrow_right Major, the rupture is already expanding.
lägg till

Exampel meningar till expanderar

När han krymper, expanderar jag
subdirectory_arrow_right When he contracts, I expand.
Är det möjligt att näsborrar expanderar?
subdirectory_arrow_right Is it possible for nostrils to expand?
Om två minuter expanderar den.
subdirectory_arrow_right This thing's about to expand.
Nej, om vi isolerar den mindre signalen och expanderar tidsaxeln...
subdirectory_arrow_right Now, if I isolate the smaller, more detailed signal and expand the time line...
Käkar expanderar och drar ihop sig.
subdirectory_arrow_right Jaws expand and contract, Mr. Palmer.
Vissa expanderar ju i tomrum.
subdirectory_arrow_right Some people expand in a vacuum.
När vi föds tar vi vårt första djupa andetag, lungorna expanderar, och ductus stängs.
subdirectory_arrow_right When we're born, we take our first big breath, lungs expand, and the ductus closes.
Om ett par månader expanderar du.
subdirectory_arrow_right In a couple of months, you expand.
Jag skulle tro från bilden att ens tänder expanderar.
subdirectory_arrow_right I would guess from the picture that your teeth expand.
När du använder värmelampa expanderar trådarna sig i själva strukturen.
subdirectory_arrow_right When I apply the heat lamp, the strands actually expand.
Vi expanderar fälten igen.
subdirectory_arrow_right We expand the fields out.
Den enda faran är att vi expanderar för fort.
subdirectory_arrow_right The only danger is we expand too fast.
Det vet jag bestämt, för när kartonger blir varma expanderar de och till slut exploderar de, och tågvagnen såg ut som ett blodbad.
subdirectory_arrow_right I know specifically that they were boxes because when boxes get hot, they expand, and when they expand they explode, and that train car looked like a birthing suite at Bellevue.
Båda slotten expanderar tills de möts på mitten.
subdirectory_arrow_right Both forts expand until both are in each other's way.
Eftersom The Paradise expanderar behövs fler inköpare, chefer.
subdirectory_arrow_right Because The Paradise is to expand, the boss will need more buyers, assistant managers.
Men det är bara förmågan att omfamna en annan verklighet som gör att vetenskapen expanderar utöver gränserna.
subdirectory_arrow_right But it is only the ability to embrace the different reality, that makes science expand beyond the limits of what we know..
Heta gaser expanderar genom fogen.
subdirectory_arrow_right Well, then hot gas would expand through the joint.
Ju högre man flyger, desto mer expanderar ballongen.
subdirectory_arrow_right The higher you go, the more the balloons expand.
Problemet med spionprogrammet är att det expanderar långsamt, det går ända tillbaka till Nixonadministrationen, självklart exploderade det efter 11 september under George W. Bush, och Obama har fortsatt att expandera det, och problemen har sakta förvärrats,
subdirectory_arrow_right The problem with the spying program is it's this sort of long, slow expansion, you know, going back to the Nixon administation, right, obviously it became big after 9/11 under George W. Bush, and Obama has continued to expand it, and the problems have slowly grown worse and worse, but there's never been this moment you can point to and say,
Om vi inte expanderar, blir vi det igen.
subdirectory_arrow_right And if we do not expand, we will end up that way again.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar