Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

experimenterar på engelska

— översättning och exempelmeningar

experiment

Experimenterar du där hemma?
subdirectory_arrow_right You do this experiment at your house, hm?

experimenting

Experimenterar han med huvudet också?
subdirectory_arrow_right Is he experimenting with the head, too?
lägg till

Exampel meningar till experimenterar

Experimenterar du där hemma?
subdirectory_arrow_right You do this experiment at your house, hm?
Ni ska veta att ingen experimenterar med min dotter!
subdirectory_arrow_right No one's gonna experiment on her! Take it easy, Robert.
Jerry älskar när jag experimenterar!
subdirectory_arrow_right To try something new once in a while. Jerry loves it when I experiment.
Man måste studera klassikerna innan man experimenterar.
subdirectory_arrow_right You have to study the classics. It's essential that you know the basics before you go off and experiment.
Att folk som experimenterar inte ska kriminaliseras för det.
subdirectory_arrow_right That people who experiment, should not be criminalized for that particular behavior.
De experimenterar med bedövning där, va?
subdirectory_arrow_right Isn't that where they experiment anaesthetics on patients?
Utomjordingarna experimenterar på boskap för de... stackarna är så hjälplösa.
subdirectory_arrow_right The aliens, they experiment on cattle because the... poor things are so defenseless.
Läkare experimenterar hela tiden.
subdirectory_arrow_right You can't experiment on babies.
Men jag experimenterar med lookar.
subdirectory_arrow_right I'm fair. But, I like to experiment with a lot of different looks.
Ni experimenterar med att brygga universum?
subdirectory_arrow_right I presume you're running some sort of experiment... that's designed to bridge between parallel universes?
Eliten har lämnat en massiv våg av förstörelse bakom sig medan de kallblodigt experimenterar på civila befolkningar som om vi vore försökskaniner.
subdirectory_arrow_right The elite have left a massive wave of destruction behind them as they coldbloodedly experiment on civilian populations as if we are lab-rats.
Precis som ett barn som förstår omgivningen som i ett aquarium, så är vi som försöksråttor som lever ut hela vår existens och, aldrig ifrågasätter gränsområdet av buren eller forskarna som experimenterar på oss.
subdirectory_arrow_right Just as a child maintains the environment of a fishtank, we are like lab-rats living out our entire existence, never questioning the confines of the cage or the scientists who experiment on us.
Så det är här ni experimenterar.
subdirectory_arrow_right So this is the centre of your experiment.
Många barn experimenterar med sin sexualitet.
subdirectory_arrow_right Lots of kids experiment with their sexuality.
Forskare experimenterar hela tiden.
subdirectory_arrow_right Scientists experiment all the time.
När klagar jag på att du experimenterar på min hund?
subdirectory_arrow_right When do I complain that you experiment on my dog?
Vi experimenterar lite.
subdirectory_arrow_right We make it an experiment.
Experimenterar.
subdirectory_arrow_right I didn't know that.
Alla experimenterar i college.
subdirectory_arrow_right Please, who doesn't experiment in college? Are you kidding?
De experimenterar på oss som vore vi möss.
subdirectory_arrow_right They love to experiment here like we're mice.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar