Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

expertis på engelska

— översättning och exempelmeningar

expertise

Kommissionen kan komma att behöva er expertis.
subdirectory_arrow_right The commission may need your expertise.

expert

Det kräver lite expertis.
subdirectory_arrow_right This is gonna take some expert action.
lägg till

Exampel meningar till expertis

Jag beundrade bara er expertis. Er och Falcos.
subdirectory_arrow_right Yeah, I was just admiring your know-how, yours and Falco's.
Kommissionen kan komma att behöva er expertis.
subdirectory_arrow_right The commission may need your expertise.
En chans att använda din diplomatiska expertis.
subdirectory_arrow_right A chance to use your diplomatic expertise.
Får man vad min gamla far kallade kulinarisk expertis.
subdirectory_arrow_right You acquire what my old father used to call culinary expertise.
Jag behöver ditt stöd, din expertis och ditt omdöme.
subdirectory_arrow_right And I want you to be a part of it. I need your support. I need your expertise.
Till min partner, Jimmy Hart, Vars kunskaper om falska sedlar endast slås av hans expertis när det gäller säkerhetslinor.
subdirectory_arrow_right To my partner, Jimmy Hart whose skill in spotting bad paper is only exceeded by his expertise in rigging a safety line.
Nej, men jag litar på er expertis.
subdirectory_arrow_right There never are. I'm gonna trust your expertise.
Om ni bara kunde låna mig er expertis bara för en eftermiddag.
subdirectory_arrow_right If you could lend me your expertise, forjust an afternoon... We're really not that far from you.
Jag vill fråga ut detta vittne angående omfattningen av hennes expertis.
subdirectory_arrow_right I'd like to voir dire this witness as to the extent of her expertise.
Miss Vitos expertis är allmän fordonsteknik.
subdirectory_arrow_right Miss Vito's expertise is in general automotive knowledge.
Om Mr Trotter vill fråga ut vittnet om hennes expertis inom detta område ärjag säker på att han kommer att bli mer än nöjd.
subdirectory_arrow_right Now, if Mr Trotter wishes to voir dire the witness as to the extent of her expertise in this area, I'm sure he's gonna be more than satisfied.
Jag vill gärna tro att min expertis och tjänstvillighet är viktigare än den avsky som vissa kunder kanske känner.
subdirectory_arrow_right I like to think that my expertise and willingness to serve overcome any general resentment my clientele may have.
Kanske din expertis och tjänstvillighet skapar en viss tillit mellan dig och dina kunder?
subdirectory_arrow_right Perhaps your expertise and willingness to serve establish a certain trust between you and your customers? Trust is important.
Men Datas expertis...
subdirectory_arrow_right Cmdr Data's expertise...
Med din expertis i genetik och min arkeologiska bakgrund har vi en möjlighet.
subdirectory_arrow_right But with your expertise in genetics and my background in archaeology we now have the chance.
Ni har inte rätt att ifrågasätta min expertis.
subdirectory_arrow_right You're in no position to challenge my expertise.
Hur ska jag förväntas ha samma expertis som folk som äger utrustningen och har tillgång till den dygnet runt, i hela deras liv?
subdirectory_arrow_right How can I be expected to have the same expertise as people who own this equipment and have access to it 24 hours a day, their entire lives?
Vi har varken personal eller expertis.
subdirectory_arrow_right We don't have the manpower or expertise to move on this with any speed.
Någon med extraordinär teknisk expertis enorma ekonomiska resurser någon tillräckligt excentrisk och pervers att komma på något sådant?
subdirectory_arrow_right Someone with extraordinary technical expertise enormous financial resources someone perverse enough, eccentric enough to come up with the idea?
Er expertis om forntida kulturer och språk...
subdirectory_arrow_right Your expertise in ancient cultures is far too valuable...
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar