Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

exploaterar på engelska

— översättning och exempelmeningar

exploit

Och se på när vi exploaterar Afrika!
subdirectory_arrow_right That way you can watch us exploit Africa!
lägg till

Exampel meningar till exploaterar

Jag har märkt att ert eget folk exploaterar era tillgångar för att bygga Narns mäktiga krigsmaskin.
subdirectory_arrow_right Your own people have continued to exploit your resources to build the mighty Narn war machine.
Vi förlorar vår frihet, för att några jävla utlänningar exploaterar landet.
subdirectory_arrow_right We're losing our freedom so a bunch of fucking foreigners... can come in here and exploit our country.
De exploaterar landet, bygger en guldgruva och belönas för det.
subdirectory_arrow_right Albeit! You've have to hand it to the German's. They exploit the country make a mint.
Han exploaterar hennes svagheter.
subdirectory_arrow_right Mold her into a killing machine. Exploit her weaknesses.
Ja, ni är föräldrarna men i Frankrike exploaterar man inte sina barn.
subdirectory_arrow_right Yes, but in France parents don't exploit their kids.
Okej, för att ge oss en snabbkurs i hur man bäst exploaterar tragedin och för att sudda ut gränserna för vad som skulle användas som underhållning, har jag tagit hjälp av en mästare i svartkonst.
subdirectory_arrow_right All right, to give us a crash course in how best to exploit this tragedy and to erase all boundaries of what should be used as entertainment, I've enlisted the help of a master of the dark arts.
Berätta hur du exploaterar din familj för din egen vinnings skull.
subdirectory_arrow_right Be sure to include in your sizzle reel how you exploit your family for your own personal gain, 'cause that's a crowd pleaser. You know, maybe...
Nå, då... Om så är fallet ska vi varna Mars att de exploaterar situationen på egen risk, vi slår till hårt mot Ceres och OPA, och sedan avslöjar vi sanningen...
subdirectory_arrow_right Well, then, if that's the case, we warn Mars that they exploit the situation at their own peril,
Ursäkta, men exploaterar ni inte barnen ni försöker hjälpa?
subdirectory_arrow_right Excuse me, but do not you exploit the children you try to help?
Och se på när vi exploaterar Afrika!
subdirectory_arrow_right That way you can watch us exploit Africa!
Du exploaterar allt du rör vid.
subdirectory_arrow_right You exploit everything that you touch.
Jag fattar inte att en man exploaterar en konstitutionell kris för att klättra i politiken.
subdirectory_arrow_right Just can't believe one man would exploit Constitutional crisis for political advancement.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar