Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

extrem på engelska

— översättning och exempelmeningar

extreme

Extrem reaktion mot UV-ljus.
subdirectory_arrow_right Extreme reaction to UV exposure...
lägg till

Exampel meningar till extrem

Jag köpte sånär en vit härdomdagen, men den var inte tillräckligt extrem.
subdirectory_arrow_right I almost bought a white one, but it wasn't extreme enough. If I really went in for the extreme extreme, I would have bought a French one.
Han lider av kronisk slöhet med perioder av extrem skräck.
subdirectory_arrow_right Continues to suffer, however, from a condition of chronic inertia... accompanied by symptoms of extreme terror.
Vilken extrem reaktion.
subdirectory_arrow_right I think that would be a rather extreme reaction, don't you?
Därför vill jag för er understryka vikten av extrem vaksamhet.
subdirectory_arrow_right And so I want to impress upon you the need for extreme watchfulness.
Walther PPK med ljuddämpare hög hastighet, extrem genomslagskraft.
subdirectory_arrow_right Walther PPK with silencer... high velocity, extreme penetrating power.
20 års fängelse är visserligen mycket för någon som bara löd order men rent politiskt hade han en hållning som var ytterst extrem.
subdirectory_arrow_right A 20-year sentence is a bit much for a soldier who simply obeyed orders, like the rest of us, but politically, he was inclined to be rather extreme. If you know what I mean. Yes, I do.
Apparaten som är kopplad till de livsbärande systemen ger en extrem, bedövande kyla.
subdirectory_arrow_right The device attached to the life-support systems produces an extreme, numbing cold.
Den här apparaten kopplad till de livsbärande systemen ger en extrem, bedövande kyla.
subdirectory_arrow_right This device attached to the life-support system produces an extreme, numbing cold.
Och under stunder av extrem chock eller spänning är denna extraordinära kriminella oförmögen att stödja huvudet i en normal upprättstående position.
subdirectory_arrow_right And during moments of extreme shock or tension, this extraordinary criminal is unable to support his head in a normal upright position.
Extrem förstoring.
subdirectory_arrow_right Extreme magnification.
Olämplig för rutinuppdrag. Fungerar bäst under extrem press, då han är unik.
subdirectory_arrow_right Operates best under extreme pressure. At this level, he's unique. Do you suppose that's true?
Extrem misshandel.
subdirectory_arrow_right Extreme cruelty.
Hettan var extrem. Det var ont om dricksvatten, och malarian härjade.
subdirectory_arrow_right The heat was extreme, drinking water was short, and malaria was rampant.
Han menar, att vid tyst gång måste besättningen uppvisa extrem disciplin.
subdirectory_arrow_right He means, on silent runs the crew must show extreme discipline.
/ Extrem chock.
subdirectory_arrow_right Extreme shock.
Om de flyger in i Cape Canaverals luftrum, avsluta dem med extrem noggrannhet.
subdirectory_arrow_right If they enter Cape Canaveral airspace, terminate with extreme prejudice.
Jag vet att inbillningen verkar extrem, men hon är under enorm stress.
subdirectory_arrow_right I know the delusions seem extreme, but she's under enormous amount of stress.
Extrem åverkan vid större doser. Hur länge har vi andats in det här?
subdirectory_arrow_right Dire if exposed in large doses. I mean, shit, how long have we been breathing' this stuff in?
Du är en extrem man och en extrem pappa.
subdirectory_arrow_right Oh, Bart. You are an extreme husband and an extreme father.
Det liknar det som hände dr McKay när han fann uppstigningsenheten. Inte lika extrem, och i hans fall, går det inte framåt.
subdirectory_arrow_right It's similar to what happened to Dr. McKay when he encountered that Ascension device, only not as extreme, and in his case, it's not advancing.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar