Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

faktor på engelska

— översättning och exempelmeningar

factor

Det är en viktig faktor.
subdirectory_arrow_right That's often a big factor in cases like this.
lägg till

Exampel meningar till faktor

Det är en viktig faktor.
subdirectory_arrow_right That's often a big factor in cases like this.
Flickan representerar en lika ovanlig som asocial faktor i det lugna och bekväma svenska folklivet.
subdirectory_arrow_right No, she represents a rare but antisocial factor in Sweden's peaceful society.
Men vattnet är en kritisk faktor.
subdirectory_arrow_right But I agree water will be a critical factor.
Nål, disciplin är en... en avgörande faktor.
subdirectory_arrow_right Well, discipline is a... a vital factor.
... kärnan i självuppfattning som alltid är en stor faktor.
subdirectory_arrow_right .. core of self-contempt that is always a principal factor.
Nej, nej, nej, allvarligt, Dowding... moralen är en viktig faktor.
subdirectory_arrow_right No, no, no, seriously, Dowding... the morale factor is vital.
Och brist på frisk luft... syre. Det Ian bli en väldigt viktig faktor.
subdirectory_arrow_right And the lack of a fresh air supply, oxygen, that could become a very big factor.
Minska förstoring, faktor fyra, mr Sulu.
subdirectory_arrow_right Reduce magnification, factor four, Mr Sulu.
Du konstaterade att den gemensamma faktor ni dessa mord är att alla offren har varit pojkar.
subdirectory_arrow_right You stated that the common factor about these killings is that all the victims have been baby boys.
Men det finns en annan gemensam faktor.
subdirectory_arrow_right But there is another common factor.
Reaktionstiden är en faktor, så var uppmärksam.
subdirectory_arrow_right Reaction time is a factor, so pay attention.
Reaktionstiden är en faktor, så var uppmärksam.
subdirectory_arrow_right Reaction time is a factor, so please pay attention.
Gentlemän mr Holmes förlorade på grund av en viktig faktor:
subdirectory_arrow_right Now, gentlemen Mr Holmes lost because of one important factor:
Vi har faktiskt upptäckt att offret hade två mikrovågsugnar. Det var nog en bidragande faktor.
subdirectory_arrow_right In fact, we have uncovered that the victim had not one but two microwave ovens which we believe to be a contributing factor.
Thyroid hormoner indikerar på en faktor som kan påverka en av...
subdirectory_arrow_right Thyroid hormones suggest that a great many factors could influence one of...
Terrorism har aldrig varit en politisk faktor här förut.
subdirectory_arrow_right Terrorism has never been a factor in city politics before.
Ja, är du en mes faktor, Bastian.
subdirectory_arrow_right High wimp factor.
Väderleken, som har förvärrats under dagen, ... har nu blivit komplicerade av en outförsedd mänsklig faktor.
subdirectory_arrow_right Weather conditions, which have deteriorated have now been complicated by an unforeseen human factor.
Jag tycker att en viktig faktor bör vara originalitet.
subdirectory_arrow_right Well, I think a major factor should be originality.
Ja, men hennes stressniva är alltid en faktor för hennes symtom.
subdirectory_arrow_right Yes, but her stress level is always a factor in her display of symptoms.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar