Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

falsk på engelska

— översättning och exempelmeningar

insincere

Anklagar mig för att vara falsk.
subdirectory_arrow_right Accusing me of being insincere.

counterfeit

Han har bevis för att inspelningen är falsk.
subdirectory_arrow_right He has evidence the Cyprus recording is counterfeit.
lägg till

Exampel meningar till falsk

Du är så falsk att du inte ber om vatten när du är törstig.
subdirectory_arrow_right You're so deceitful, you can't ask for water when you're thirsty.
Han kan tas in på falsk diagnos. Sedan utfärdas en dödsattest som går till arkivet. Kanske också en falsk begravning eller kremering.
subdirectory_arrow_right The child will be hospitalized with some false diagnosis, then the death certificate will be provided to the central secretarial file.
Den var för folk som tar sig in med en falsk nyckel. En falsk nyckel!
subdirectory_arrow_right It was to trap people crossing the estate with a forged key.
Anklagar mig för att vara falsk.
subdirectory_arrow_right Accusing me of being insincere.
Man kan göra falsk botten eller tank, men bara en kommer ut på det sättet.
subdirectory_arrow_right There's the possibility of making false bottoms or false gas tanks, but only one guy gets out that way.
Kanske var Paula äkta och jag falsk, eller så var jag äkta och hon falsk.
subdirectory_arrow_right Could be that Paula was true and I was false, or vice-versa.
Om ni är falsk, kommer bedragandet så naturligt... att jag berömmer källan i den själen, som är kall, ogenerös... och falsk, för att också vara manipulativ och svekfull.
subdirectory_arrow_right And if you are a counterfeit, the deception comes so naturally... I'd credit its source in such a soul, meaning cold and ungenerous... and as capable of counterfeit, manipulative and treacherous as well.
Den där bomben är falsk, är den inte?
subdirectory_arrow_right That bomb's not real, is it?
Falsk alarm.
subdirectory_arrow_right It's a false alarm. False alarm.
Hon är en falsk, beräknande bedragerska.
subdirectory_arrow_right She's deceitful, conniving, an adulterous, which does.
Det är en falsk insikt mot en falsk tro.
subdirectory_arrow_right It's false perception versus false belief.
Tror du min oro för dig är falsk?
subdirectory_arrow_right You think my concern for you is insincere?
Falsk i sina ben, falsk i sina lår...
subdirectory_arrow_right False in legs. False in thighs.
Falsk är jag inte.
subdirectory_arrow_right Deceit is not my fault.
Han har lagt tid på att skapa en falsk identitet och falska stavfel.
subdirectory_arrow_right He has spent months creating a false identity, even false spelling mistakes.
Man kan vara helt uppriktig eller helt falsk.
subdirectory_arrow_right You could be utterly sincere and completely insincere. No one can tell.
Du skapar en falsk motivering, helt klart en falsk motivering för vad du gör på de andra sex dagarna.
subdirectory_arrow_right You're creating a false justification, clearly a false justification for what you're doing on those other six days.
Du var falsk, och utnyttjade min känslighet.
subdirectory_arrow_right You were insincere, and you capitalized on my sensitivities.
Detta heliga krig var bara en falsk dröm i mitt sinne.
subdirectory_arrow_right My visions were based on deceit and treachery.
Det var en falsk sida.
subdirectory_arrow_right No, no, no. That was not real. That was a fake site.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar