Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

fascism på engelska

— översättning och exempelmeningar

fascism

Fascism, Ida, inte fason.
Fascism, Ida, not fashion.
lägg till

Exampel meningar till fascism

Inte för att jag överser med fascism, eller nån annan ism.
It's not that I condone fascism, or any ism
Fascism!
Fascism!
Vem har gjort hatbudskap och fascism populärt på nytt?
And who is responsible for making hatemongering... and fascism popular again? You are.
Du vet, det är väldigt diskret men det är en ny typ av fascism.
Yeah, the media. It's very subtle, but it's a new form of fascism, really.
Deras barn kommer inte att bli offer för kroatiska fascism, biträdd av världsmakterna, med avsikter att rita en ny karta över Europa och skapa ett monster med ett förebud namn:
... their children will not be the victims of Croatian fascism, assisted by world powers, with intentions to draw a new map of Europe and create a monster with a foreboding name:
Att möta förtryck, nazism, fascism, kommunism och allt det där.
To face oppression, nazism, fascism, communism and all that.
Vad han diskuterade där var vad som sker under fascism och kommunism och han använde djuren som liknelse.
What he was talking about there was fascism or communism and what happens, using the animals just as an analogy.
Fascism, och laglöst land.
To Fascism, a lawless country.
Detta är för fan fascism i en flaska!
This is fucking fascism in a fucking bottle!
Som han säger, det handlar alltid om fascism.
And, as he says, the issue is always fascism.
Han ser inte hur folkopinionen påverkas av fascism och nazism.
He's the idiot, blind to the changes wrought by fascism and nazism.
Det är ren och skär fascism. Jag accepterar det inte.
It's fascism, that is, absolute fucking fascism.
Jag kommer aldrig att tillåta kommunism, eller fascism... Eller Gud förbjud, moderniteter. Att besegra det anständiga av ett privat liv, att tillskansa egendom och splittra det rättrogna livet.
I will never allow communism, or fascism, or God forbid, modernism to overthrow the decencies of private life, to usurp property and disrupt the true order of life.
Jag vill påminna om att en röst på Katherine är en röst för fascism.
I just want to remind everyone That a vote for Katherine is a vote for fascism.
Fascism, Ida, inte fason.
Fascism, Ida, not fashion.
Ofta missbrukas ordet fascism. Men du har upplevt det i verklighet.
Fascism is a word that's often misused... but you've experienced it, the real thing.
Mussolini hade följande definition: när företagens intressen tar fullständigt över alla andra intressen, kallas detta fascism.
Mussolini had a definition; it's when the interests of the corporation take completely over from all other interests and that's fascism.
Kalla det Korporatism, kalla det fascism, kalla det neo-liberal, neo-konservativ... , det finns en hel variation av politiska uttryck beroende på vilken sida av spektrumet du kommer från, att börja med, som beskriver saken.
Well, call it Corporatism, call it Fascism, call it neo-lib, neo-con... there's a whole variety of political words depending on which side of the stripe you come from, to start with, which describes the thing.
Carroll Quigley förklarade i sin bok, Tragedi Hopp, hur de Anglo-Amerikanska roundtable grupperna understödde varje fraktion av auktoritärism från kommunism till fascism för att försäkra en centraliserad regering som dominerade befolkningen och att ekonomin planerades.
Carroll Quigley explained in his book, Tragedy Hope, how the Anglo-American roundtable groups backed every brand of authoritarianism, from Communism to Fascism, to ensure that a centralized government dominates the population, and the economy is planned.
Ja, det är fascism.
It's fascism.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar