Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

feedback på engelska

— översättning och exempelmeningar

feedback

Rays feedback från Tripadvisor.
subdirectory_arrow_right Check this out Ray's Trip Advisor feedback.
lägg till

Exampel meningar till feedback

Rays feedback från Tripadvisor.
subdirectory_arrow_right Check this out Ray's Trip Advisor feedback.
Flertalet grupper lät mig inte spela på mitt sätt... typ, feedback i Midnight Hours.
subdirectory_arrow_right But most groups I was with didn't let me do my own thing... like feedback in Midnight Hours.
Det är lite försent för denna slags feedback nu.
subdirectory_arrow_right Well, it's a little late for this kind of feedback.
Ett feedback virus.
subdirectory_arrow_right A feedback virus, man.
Vi får lite feedback från väderstationen.
subdirectory_arrow_right Some feedback is coming from a weather substation.
Det ar fint nar teamet fun gerar och man far feedback
subdirectory_arrow_right That's great when team functions well and we get feedback
Det ar bra nar teamet fungerar och man far feedback
subdirectory_arrow_right It's great when team functions well and we get feedback
De ger ocksa feedback till sina kuskar
subdirectory_arrow_right They also give feedback to their drivers
Datorn skapar miljön med bioneural feedback från de sovandes hjärnor.
subdirectory_arrow_right The computer uses bioneural feedback from the participants' brains to create the environment.
Får du feedback från Sevens ändringar?
subdirectory_arrow_right Are you getting feedback from Seven's modifications?
Ge lite till killarna för att få lite feedback.
subdirectory_arrow_right I need to feed a few thousand to the kids, get some feedback.
Jag behöver lite feedback... och det finns ingen här för att hjälpa mig.
subdirectory_arrow_right I need some feedback, and there's no one here to help me.
Major Carter vill övervaka portalen genom feedback.
subdirectory_arrow_right Major Carter wants to monitor the gate through feedback.
Jag har feedback från fransosen.
subdirectory_arrow_right What's up, Ari? I got some feedback from the frog director.
Jag har fått väldigt bra feedback på ditt arbete.
subdirectory_arrow_right I've had very good feedback on your work.
Det var Oliver som ville ha feedback.
subdirectory_arrow_right Oliver did. He wanted feedback. Ha ha ha.
Ingen fara, Jack värderar din feedback, och borde få den.
subdirectory_arrow_right Not at all. Jack values your feedback, and he should have it.
Jag får så mycket feedback.
subdirectory_arrow_right I'm getting a lot of feedback in this thing.
Jag får mycket feedback, koppla av min COM.
subdirectory_arrow_right I'm getting a lot of feedback. Take me off the com.
Fortsätt så! Våra känslor ger oss feedback på huruvida vi är på rätt spår eller inte om vi är på rätt kurs eller inte.
subdirectory_arrow_right Our feelings are a feedback mechanism to us about whether we're on track or not, whether we're on course or off course.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar