Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

flertal på engelska

— översättning och exempelmeningar

plural

Du vet väl att mjöl inte finns i flertal.
subdirectory_arrow_right You know that flour doesn't have a plural.
lägg till

Exampel meningar till flertal

Vid ett flertal tillfälen, men utan framgång.
subdirectory_arrow_right Oh, yes, on several occasions. With no success.
Ett flertal gånger.
subdirectory_arrow_right Several times.
Det finns skotthål in till bihålorna... och ett flertal flisor från kulorna finns i detta område.
subdirectory_arrow_right There are entrances into the sinuses and several pellets are found located within this area.
Ett flertal mord.
subdirectory_arrow_right Several murders.
Ni har begått ett flertal brott, bland annat... innehav av stulet fordon, motstånd vid gripande och innehav av stulet träd.
subdirectory_arrow_right I have you for several offences, including... possession of a stolen vehicle, resisting arrest and possession of a stolen tree. Where is it?
Alla USA:s nio slagskepp var stridsodugliga. Plus ett flertal jagare och kryssare. Men inga hangarfartyg.
subdirectory_arrow_right The nine ships of seted American of the Pacific they had been sunk or destroyed, as well as several torpedo-boat destroyers and cruisers, but no aircraft carrier.
Jag har missbrukat Herrens namn vid ett flertal tillfällen.
subdirectory_arrow_right I've taken the Lord's name in vain on several occasions.
Gales infanteriregemente under befäl av generallöjtnant Charles Gale vilken utmärkt sig under den sista tidens tråkigheter behöver ett flertal man som ersätter för de veteraner som förtjänat att pensioneras med en shilling per dag.
subdirectory_arrow_right Gale's Regiment of Foot, commanded by Lieutenant General Charles Gale which has distinguished itself during the recent troubles wants several men to supply the places of those veterans who have deserved to be pensioned at one shilling a day.
Polismästaren tillade att ett flertal vapen...
subdirectory_arrow_right Commissioner Davidson also said that several weapons have been...
Årets avkastning kunde ha köpt och sålt Mary Carson ett flertal gånger.
subdirectory_arrow_right Our yield this year could have bought and sold Mary Carson several times over.
Ett flertal varningsskott sköts över fören.
subdirectory_arrow_right Several warning shots were fired across her bow.
Ett flertal städer måste överges.
subdirectory_arrow_right Several cities Severstre, Uzi,
Tre system i den här sektorn hade ett flertal kulturella likheter. De likheterna kan bara förklaras genom påverkan från ett enda håll.
subdirectory_arrow_right We know that three systems within this sector had several cultural similarities which could only be explained by there being a unifying influence.
Det kom väl till pass vid ett flertal tillfällen jag fick tjuvkoppla ambulanser för att invalider skulle komma på dialys.
subdirectory_arrow_right And it came in handy on several occasions... jump-starting ambulances in order to get invalids to the dialysis machines.
Tack vare ert intresse för skolan nästa termin kan vi erbjuda ett flertal nya integrerade kurser vars tematiska struktur bygger på akademiska mönster.
subdirectory_arrow_right Thanks to your interest in the college, next term we are commited to several new integrated courses with substructure grounded thematically on academic patterns.
Ett flertal Federationskolonier en ny, hittills okänd livsform.
subdirectory_arrow_right Several Federation colonies a new life-form previously unreported.
Ett flertal narner har dödats i explosionerna.
subdirectory_arrow_right Several Narns have been killed in these recent explosions.
Om kyssar kunde döda skulle denna kyss fullständigt rasera ett flertal mindre städer.
subdirectory_arrow_right If kisses could kill that one would have flattened several small towns.
Mördare i flertal?
subdirectory_arrow_right Killers, plural.
Kvinnor som har blivit flertal fruar har fått hjälp av det.
subdirectory_arrow_right Women who have been plural wives who have gotten out of it.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar