Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

flyktig på engelska

— översättning och exempelmeningar

casual

Nej, han är en flyktig bekant.
subdirectory_arrow_right He's only a casual acquaintance.

passing

Då hade han bara varit en flyktig lockelse.
subdirectory_arrow_right He'd just be a passing fancy.

fleeting

Jag är berättade det är ganska intensiv, men extremt flyktig.
subdirectory_arrow_right I'm told it's rather intense, but extremely fleeting.
lägg till

Exampel meningar till flyktig

Er undersökning blir nog inte flyktig.
subdirectory_arrow_right I trust that your examination, Doctor, will not be a cursory one.
Den är starkt flyktig
subdirectory_arrow_right It is highly volatile
Talande av flyktig...
subdirectory_arrow_right Speaking of volatile...
Flyktig, adjektiv.
subdirectory_arrow_right Volatile:
En maskhål är en flyktig tvinga.
subdirectory_arrow_right A wormhole is a volatile force.
Jag trodde väl att han skulle sätta någon flyktig psykopat på jobbet.
subdirectory_arrow_right I thought he might put some volatile psychopath on the job.
Den är ganska flyktig, men produktionen lovar gott.
subdirectory_arrow_right It's quite volatile and yields great promise.
Visst, marion kan nå det men han hade varit tvungen att handskas med en flyktig kemikalie och vidtagit säkerhetsåtgärder för att anordna en explosion.
subdirectory_arrow_right He could reach it, but he still would have had to have handled a volatile chemical with expert safety precautions in order to orchestrate an explosion.
Det är ununseptium, en väldigt flyktig halogen.
subdirectory_arrow_right That's ununseptium, a highly volatile halogen.
Även en flyktig utredning på mitt innehav kommer sätta ganska mycket tyngd på FBI:s begränsade resurser.
subdirectory_arrow_right Even a cursory investigation of my holdings is going to put quite a strain on the FBI's limited resources.
Kärleken är flyktig.
subdirectory_arrow_right Love is transient.
Jag är besviken på hans pragmatism. Inget kan existera om ingen svag och flyktig intelligens först insett det.
subdirectory_arrow_right I'm disappointed by his rigid pragmatism his insistence that nothing can possibly exist unless some puny or transitory intelligence has first become aware of it.
Okej, baserat på en flyktig genomläsning så ser det inte mycket ut till mål, Sheldon.
subdirectory_arrow_right All right, based on a cursory reading, it doesn't look like you have much of a case, Sheldon.
Mitt är en fyra, alltså alla som var hos Hemingtons exponerades för en flyktig, sur förening som påverkade våra slemhinnor.
subdirectory_arrow_right Mine is at a 4, which means that everyone at the Hemington house was exposed to a volatile acidic compound which affected all of our mucus membranes.
... som är nog så flyktig.
subdirectory_arrow_right Elusive as it is. All right.
Flyktig är precis det tillstånd jag hoppades undvika.
subdirectory_arrow_right Volatile is exactly the state I was hoping to avoid.
Flyktig, motsträvig.
subdirectory_arrow_right Volatile, recalcitrant.
Den passerar en flyktig granskning men inte mycket mer.
subdirectory_arrow_right It'll pass a cursory examination, but not much else.
Nej, den är flyktig.
subdirectory_arrow_right It's, uh, elusive, yeah. You can't touch happiness.
Men mellan England och Skottland är freden alltid flyktig.
subdirectory_arrow_right But for England and Scotland, peace would always be elusive.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar