Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

främmande på engelska

— översättning och exempelmeningar

strange

Främmande, men ingen främling
subdirectory_arrow_right Strange but not a stranger

guest

Pippi har fått främmande.
subdirectory_arrow_right Look, Pippi has a guest.

strangers

Främlingar ska vara främmande.
subdirectory_arrow_right Strangers should be more strange.
lägg till

Exampel meningar till främmande

En främmande fot befaller grusgången.
subdirectory_arrow_right If any alien foot profane the pa ath.
Ett oroligt främmande element i vår familj
subdirectory_arrow_right A troubled alien element in our family
Inte 50 kilometer från vårt hem, är hon lever under skydd av denna främmande.
subdirectory_arrow_right Not 50 yards from our home, she is living under the protection of this alien.
Kanske resultat atom strålning... på växtliv eller djurliv... några konstiga främmande organism, en mutation av något slag.
subdirectory_arrow_right Maybe the results of atomic radiation... on plant life or animal life... some weird alien organism, a mutation of some kind.
Främmande örlogsfartyg i hamnarna. Utlänningar behärskar våra banker. Främmande gudar oroar förfädernas andar.
subdirectory_arrow_right Foreign warships occupy our harbors, foreign armies occupy our forts, foreign merchants administer our banks, foreign gods disturb the spirits of our ancestors.
Om du kunde röra främmande sand och höra rop från konstiga fåglar skulle det tillfredsställa dig?
subdirectory_arrow_right If you could touch the alien sand and hear the cries of strange birds would that satisfy you?
Han började på främmande platser... men inte mer främmande än, Goldie's Tavern.
subdirectory_arrow_right 'He started in strange places, none stranger than Goldie's Tavern.'
Vår PR-avdelning har rått mig att inte anklaga er för kidnappning och smuggling av illegala invandrare till ett främmande land.
subdirectory_arrow_right I have been advised by our public relations department to waive all charges of kidnapping, and smuggling illegal aliens into a foreign country.
Inuti en främmande människa omgiven av främlingar i ett främmande rum.
subdirectory_arrow_right I'm in a strange man! I'll be a son of a bitch. I'm in a strange man surrounded by strangers in a strange room!
Du är agent för en främmande makt, en främmande förläggare.
subdirectory_arrow_right You're a foreigner. You're an agent of a foreign power. You're a foreign literary agent.
Svårt att tänka sig att främmande DNA-fragment har styrt mitt liv.
subdirectory_arrow_right Strange to think that some alien DNA fragments have been controlling my life.
Det är kanske vi som är för främmande, för konstiga.
subdirectory_arrow_right Maybe we're the ones who are too alien... too strange.
Tänk om den där saken du tittade i var någon slags främmande databas som innehåller all kunskap som de besitter.
subdirectory_arrow_right What if that thing you looked into was some sort of alien database like the one on Ernest's planet? All the knowledge that these particular aliens possessed.
Ni och ert team stal utrustning från en ytterst avancerad främmande kultur.
subdirectory_arrow_right You and your team stole an alien device from an extremely advanced alien culture.
De känns inte så främmande för att ha skapats av en utomjordisk civilisation.
subdirectory_arrow_right The symbols aren't so strange, con sidering they're from an alien culture.
Och med främmande plantor kom främmande arter Bisarra adaptioner för att utforska den nya födan som osannolika fyra magar hos en Eland som kan smälta tjockt gräs som en ko.
subdirectory_arrow_right And with alien plants came alien animals with bizarre adaptations to exploit the new foods, like the improbable four stomachs of an eland that can digest tough grass like a cow does.
Utomjordingarna är så, främmande.
subdirectory_arrow_right The aliens are so alien.
En främling i ett främmande land som växte upp hos främlingar. Allt för att få ett bättre liv.
subdirectory_arrow_right A stranger in a strange place, left to grow up with strangers, all for a better life.
Yttre lagret av huden är exotiskt och främmande, men djupare in finns muskler, ådror, nerver och ben.
subdirectory_arrow_right The outer layer of the flesh is exotic, it's strange, but as I go deeper, there's muscle, vein, nerve, bone.
Internationella galor, ja, med folk som talar främmande språk.
subdirectory_arrow_right At international galas with strangers speaking foreign languages.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar