Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

från på engelska

— översättning och exempelmeningar

from

Från och med nu tillhör det mig.
subdirectory_arrow_right From now on, it's mine.

this is

Från vem har du hört det skvallret?
subdirectory_arrow_right This is a tied cottage, is it?

from the

Från sin mamma eller sin pappa ?
subdirectory_arrow_right From the mother or from the father ?
lägg till

Exampel meningar till från

Vi fortsätter med relikerna. Här har vi svepningar från Turin, vin från bröllopet i Kana, flisor från korset... och så har vi en del saker som Jesus tillverkat under sina dagar i snickarboden.
subdirectory_arrow_right Moving on to relics, we've got shrouds from Turin, wine from the wedding at Cana, splinters from the Cross... and there's all the stuff made by Jesus in his days in the carpentry shop.
Detta är från tjejerna på Afterburner.
subdirectory_arrow_right This is from the girls at the Afterburner.
Det här är från slutet av hösten, det andra var från början.
subdirectory_arrow_right This is from the end of autumn, the other was from the beginning.
Det här är från telefonsvararen, och det här från en inspelning i går.
subdirectory_arrow_right This is from the answering machine. And this was recorded yesterday.
Och det här är från museet första gången vi... var tillsammans.
subdirectory_arrow_right This is from the museum, the first time we were together.
Det här är från tjejen i baren.
subdirectory_arrow_right This is from the woman at the bar.
Ett riktigt folk leder ut sin ande från landet, från solen, havet, jorden. Där igenom vet de, vem de är.
subdirectory_arrow_right A real people... derives its genius from the land, from the sun, from the sea, from the soil.
Det här är från övervakningskameran i bankens uttagsautomat.
subdirectory_arrow_right All right. This is from the surveillance Camera at the bank's ATM.
Det här är en gåva till oss från publiken från folket, folket som är där ute.
subdirectory_arrow_right This is a gift for us from the audience from the people, the people that are out there.
Men vi får inte heller glömma att konstruktiv makt inte kommer från stridsvagnar och bomber utan från goda påfund, medkänsla och generositet hos människorna.
subdirectory_arrow_right But neither can we afford to forget that the real constructive force in this world comes not from tanks or not from bombs but from the imaginative ideas, the warm sympathies and the generous spirit of a people.
Ni vet nog att vi har besök från folkbokföringsbyrån. Han bor hos Lovetts tills vi hittar något mer permanent.
subdirectory_arrow_right I take it you know that we have a friend from the Census Bureau staying at the Lovett's till we can find something more permanent.
Fabrikerna, centrum, hotellet... Från den sidan och från parken.
subdirectory_arrow_right Lots of people were coming from the factories, from the main avenue, from behind the hotel, from that way, you see?
Till ytterdörren... Den långa... Min fars från ett fransk slott.
subdirectory_arrow_right This is from the front door... this long one... my Father's from a French castle given to me as I was on leave in the spring.
Släpp denna från fågelfångarens snara, från pesten från mörkret.
subdirectory_arrow_right Deliver this from the snare of the fowler, from the pestilence from the darkness.
Är kroppen hos den vise mannen eller de rättfärdiga, befriad från smärta från oro, från missbildning som kan fördärva dess skönhet från svagheter som kan förstöra dess hälsa?
subdirectory_arrow_right Is the body of the wise man or the just, exempt from any pain? From any disquietude, from the deformity that might blight its beauty from the weakness, that might destroy its health.
Det blir en paus från kaféet, från firman. Från att vara fattiga, från allt deprimerande.
subdirectory_arrow_right It's a break from the diner, from the cupcake business, from being poor, from everything depressing right now.
Herre, heliga Fader, allsmäktige och evige Gud, fördriv djävulen och hans ättlingar från denna person, från huvudet, från håret, från hjärnan, från pannan, från öronen, från näsborrarna, från munnen, från under tungan,
subdirectory_arrow_right O Lord, Holy Father, almighty and eternal God, expel the devil and his kin from this person, from the head, from the hair, from the brain, from the brow, from the ears, from the nostrils,
Från strupen, från halsen, från bröstet, från hjärtat, från kroppens hela innanmäte, från tankarna, från orden och från handlingarna, i vår herre Jesus Kristus namn.
subdirectory_arrow_right From the mouth, from beneath the tongue, from the throat, from the neck, from the chest, from the heart, from the entire interior of the body, from the thoughts, from the words, and from the deeds, in the name of Jesus Christ, our Lord.
Det är från trafikkameran vid länsgränsen igår.
subdirectory_arrow_right This is from the traffic camera at the county line yesterday morning.
Vi vet inte detta är från mullvaden om, eller hur?
subdirectory_arrow_right We don't know this is from the mole though, do we?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar