Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

framkallar på engelska

— översättning och exempelmeningar

produce

Eller känslorna som de framkallar.
subdirectory_arrow_right Or the emotions they produce.

provoke

Alla tankar som framkallar din rädsla.
subdirectory_arrow_right All the thoughts that provoke your fear...
lägg till

Exampel meningar till framkallar

Vi har en teknik som framkallar dem på en gång.
subdirectory_arrow_right We got a new process, develops them right away.
Framkallar ni syner?
subdirectory_arrow_right Do you evoke visions?
Jag framkallar.
subdirectory_arrow_right Developing.
Eller känslorna som de framkallar.
subdirectory_arrow_right Or the emotions they produce.
Det är anmärkningsvärt. Även fiktiva karaktärer framkallar mänskligt medlidande.
subdirectory_arrow_right Even fictional characters seem to elicit human compassion.
Det framkallar en fågel med med brutenvinge-sjukdom.
subdirectory_arrow_right It evokes a certain bird with a broken wing syndrome.
Det framkallar min avundsjuka.
subdirectory_arrow_right It provokes my envy.
Det här verket framkallar alla känslorna hos det jag kallar den omtöcknade människan.
subdirectory_arrow_right This piece evokes all of the emotions... from what I call a discombobulated man.
Hur stor är marknaden för en blandning som framkallar någons värsta mardröm och sen får de att svimma, Dr.
subdirectory_arrow_right And exactly what is the market for toxins that evoke a person's worst nightmare before they fall unconscious, Dr. Ford? Think of the good.
Kraftig kroppsbehåring framkallar inte rädsla eller morbid fascination hos mig.
subdirectory_arrow_right Excess body hair does not evoke fear... or morbid fascination.
Det finns få milstolpar i livet som framkallar så starka känslor som döden.
subdirectory_arrow_right There are few milestones in life that evoke a stronger response than our final act. Death.
Vi framkallar ett anfall.
subdirectory_arrow_right Provoke a seizure.
Alla tankar som framkallar din rädsla.
subdirectory_arrow_right All the thoughts that provoke your fear...
Det är inte så mycket minnena, utan känslan som minnet framkallar.
subdirectory_arrow_right It's not so much the memory, but the feeling... the feeling the memory evokes.
Kreativitet, fantasi, drömtillstånd, förändringar som sker p.g.a. isolering, trauma, svält, vilka alla framkallar hallucinatoriska fenomen.
subdirectory_arrow_right Creativity, imagination, dream states, changes that occur due to isolation, trauma, starvation, all of which produce hallucinatory phenomena.
Det används när man framkallar foton.
subdirectory_arrow_right It stops the action of the developing solution when developing photographs.
Såvida inte mitt kaffe framkallar ännu en magkatastrof hos ynglingen.
subdirectory_arrow_right Provided consumption of my coffee does not provoke a further eruptive crisis of the lad's young gut pipes.
Krantagningar framkallar tydligen känslor.
subdirectory_arrow_right Aw. Thanks. A lot of filmmakers use crane shots to elicit emotion.
Är ni verkligen för icke-våld om ni framkallar våld?
subdirectory_arrow_right Dr. King, are you truly non-violent if you are provoking violence, sir?
Vid La Baleine Grise tror vi att ätande är en multisensorisk upplevelse. Och att vissa kombinationer av smak och aromer aktiverar enzymer och stimulerar specifika delar av hjärnan. Framkallar njutning och också minnen av njutningsfulla upplevelser.
subdirectory_arrow_right At La Baleine Grise, we believe that eating is a multi-sensory experience, and certain combinations of flavors and aromas activate enzymes and stimulate specific parts of the brain, evoking pleasure, and also recollections of pleasurable experiences.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar