Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gälar på engelska

— översättning och exempelmeningar

gills

Gälar, älskling, som på fiskar.
subdirectory_arrow_right Gills, sweetheart, like on a fish.
lägg till

Exampel meningar till gälar

Har han gälar, kan han kvävas.
subdirectory_arrow_right No, I'd wait anyway. If he has gills, he may suffocate
I och med att den har gälar, använder de samma metod.
subdirectory_arrow_right And since this creature has gills, they're using the same method.
Man kan vara i vatten med gälar.
subdirectory_arrow_right You can be under water if you have gills.
Lungfiskar har gälar ibland.
subdirectory_arrow_right Some African lungfish use gills in rainy season.
För att göra Amphibian tar han 10.000 leksakssoldater, klistrar på gälar och simfötter och förpackar dem i sjögräs.
subdirectory_arrow_right What do you mean? Amphibian? He takes 10, 000 G.I. Joes, slaps some gills on 'em, webs their feet, packages 'em in seaweed.
Nej! Har du plötsligt fått gälar då?
subdirectory_arrow_right Are you growing gills all of a sudden?
Den har alla kännetecken av marint djuphavs liv: Fjäll, gälar regenerering, även en period av dvala.
subdirectory_arrow_right It has all the characteristics of deep-sea marine life: scales, gills... regeneration, even a period of dormancy.
Småfiskar simmade runt hans gälar när han kom emot mig...
subdirectory_arrow_right There's stripy little fish around his gills. And he comes at me.
Du är bara glad för att du inte har gälar längre.
subdirectory_arrow_right You're just happy you don't have gills anymore.
Rådgivare Trois gälar och andra amfibieegenskaper kom från introner som fortfarande innehåller amfibiekoder.
subdirectory_arrow_right For instance, Counsellor Troi's gills and amphibious characteristics were derived from introns which still contain amphibious codes.
Gälar.
subdirectory_arrow_right Gills.
De säger att du har gälar också.
subdirectory_arrow_right They tell me, too, that you have gills.
Isotropiska gälar.
subdirectory_arrow_right Isotropic gills.
Dina gälar.
subdirectory_arrow_right Your gills.
Är du andas med gälar, Chetniks?
subdirectory_arrow_right Are you breathing with gills, Chetniks?
Det var gälar inte ögonlock.
subdirectory_arrow_right Some night. They were gills, not eyelids.
Gälar, ja.
subdirectory_arrow_right Yes, gills.
Lungor nu, gälar nästa vecka.
subdirectory_arrow_right I take lungs now. Gills come next week.
Jag bestämmer faktiskt själv. Jag kanske trivs med gälar.
subdirectory_arrow_right Did you ever stop to think I might be happier with gills?
Det var gälar inte ögonlock.
subdirectory_arrow_right They were gills, not eyelids.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar