Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

går med på engelska

— översättning och exempelmeningar

accept

Jag tror inte att Lang går med på det.
subdirectory_arrow_right I don't think Lang will accept.

agree to

Om du går med på villkoren så skriver guvernören under.
subdirectory_arrow_right Agree to this plea, and the governor will endorse it.
lägg till

Exampel meningar till går med

Vi går med på att dela med oss av vattnet med indianerna också.
subdirectory_arrow_right We agree to share the water hole, and we'll let the Indians use it too.
Jag har inget emot att säga honom ingenting om ni går med på att stanna här tills jag har haft tid att rensa vissa frågor med honom.
subdirectory_arrow_right I don't mind telling him nothing if you agree to stay here until I've had the time to clear some matters with him.
Om jag går med på att följa med, återställer du då skeppet och tar bort apparaten i livsstyrningen?
subdirectory_arrow_right If I agree to go with you, will you set this ship to rights, take out that device in life-support?
Om de går med på våra villkor tar de själva kontakt med oss.
subdirectory_arrow_right If they've decided to agree to our conditions, they'll give us a signal.
Så jag ska låsa in honom om hon inte går med på att gifta sig med er? Så jag ska låsa in honom om hon inte går med på att gifta sig med er?
subdirectory_arrow_right So, you want me to throw her father into the asylum, unless she agrees to marry you.
Med tanke på våra åtgärder hoppas jag att ni förstår och går med på min begäran.
subdirectory_arrow_right Now in the light of our actions, we would ask you to understand my request and to agree to it.
Han hoppar över till narkotikarätten, erkänner innehav och går med på tillsyn med vård.
subdirectory_arrow_right Okay, he bounces over to drug court... pleads to possession and agrees to probation... with ongoing treatment.
Jag måste prata med vår regering, men även om de går med på det, så är det upp till varje skepps kapten att avgöra.
subdirectory_arrow_right Well, I'll have to talk to our governing council, but even if they agree to move forward, it'll be up to the individual ship captains if they want to join us or not.
Van Doren och alla som arbetat med henne går med på en polygraftest.
subdirectory_arrow_right 2. The Van Dorens and everyone at the CIA who worked with her have agreed to submit to polygraphs.
Jag är ledsen, men om jag går med på att följa med dig och återgå till det Piace,
subdirectory_arrow_right I'm sorry, but if I agree to go with you and return back to that place,
Republiken går med på att betala en stor lösensumma för sithlorden. Men Anakin och Obi-Wan hade inte räknat med Ohnakas listiga ränker.
subdirectory_arrow_right Eager to get custody of Dooku, the Republic agreed to pay Hondo a hefty sum in exchange for the Sith Lord, but Anakin and Obi-Wan had not counted on the treacherous cunning of Ohnaka and his band.
Jag lovar er att när presidenten går med på att träffa mig. När han vill hälsa på mig, kommer det här landet att förändras. Och ingenting...
subdirectory_arrow_right And I promise you that when the President agrees to meet with me, when he agrees to shake my hand, real change will come and nothing will ever be the same.
Hon känner sej dum och och säger bra saker om dej... till tjejen, som går med på att ta en fika med dej.
subdirectory_arrow_right Feeling bad for you, Lily talks you up to the girl, who then agrees to go get coffee with you.
Även om hon går med på de fyra, går hon inte längre än så.
subdirectory_arrow_right But even if she agrees to the four, which is doubtful, she won't go any farther than that.
Så vi sätter oss, du försöker etablera kontakt med den här kvinnans ande och sen berättar du att hon går med på att lyfta förbannelsen.
subdirectory_arrow_right So we all sit down, you try to make contact with this woman's spirit and then you tell him she's agreed to lift the curse.
Oliver Purcell går med på att prata med oss och FBI.
subdirectory_arrow_right Oliver Purcell's agreed to talk to us and the FBI.
Om jag går med på att äta middag med dig, går du då?
subdirectory_arrow_right If I agree to dinner, will you leave?
Om regeringen går med på att ha en dialog med oss och upphöra med sina anfall så vill vi ha fred.
subdirectory_arrow_right If the government agree to enter into dialog with us and suspend their attacks, we are here for peace.
Om jag går med på att vara med dig och följa med dig?
subdirectory_arrow_right What if I agree to be with you and go with you?
Om du går med på att ha tålamod med mig då kommer jag att gå med på att försök och inte vara för mycket... tja... ja, tja som mig själv, faktiskt.
subdirectory_arrow_right If you'll agree to be patient with me, er... then I will agree to try and not be too much... er... well... yeah, well, like myself, really. You know what I think?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar