Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gått på engelska

— översättning och exempelmeningar

gone

Gått till sängs, kysst innerligt, men hängt generad och inkapabel.
subdirectory_arrow_right Gone to bed, kissed hotly, but hung embarrassed and unable.

walked

Gått här var dag, ändå inte sett den.
subdirectory_arrow_right Every day you walked by, without noticing it.

play

Jag har gått på bio, men inte på teater.
subdirectory_arrow_right Movies, yeah, but never saw a play.
lägg till

Exampel meningar till gått

Za och Hur har gått med dem och vi måste gå efter dem.
subdirectory_arrow_right Za and Hur have gone with them and we must go after them.
Annars hade jag gått runt som en idiot och sagt jag vet inte.
subdirectory_arrow_right Otherwise, I'd be walking around like an idiot, going, I don't know. I don't know. I don't know.
När de hade gått gickjag därifrån.
subdirectory_arrow_right When they had gone, I... walked away.
Om Billy fått ditt nummer så, hade du inte gått ut med honom då?
subdirectory_arrow_right Lf Billy got your number off the AIDS Walk list, you wouldn't have gone out with him? Well... Yeah.
Vi har gått åt helvete... det kommer inte att fungera!
subdirectory_arrow_right We've gone to hell... it won't work!
Vi kanske gått så långt vi kan att vårt nästa framsteg blir att skapa varelser med vår tekno...
subdirectory_arrow_right Maybe we have gone as far as we can go, and the next advance, ... whatever that may be, will be made by beings we create using our own tech... tech...
Skyndat oss hem från jobbet, gått ut med trista killar, handlat skor...
subdirectory_arrow_right Rushing off to work, going out on bad dates, buying shoes.
Hon kom innan dig och hon går långt efter att du har gått hem.
subdirectory_arrow_right She arrived before you got here. She's going to leave long after you're gone.
Ou've gått platser vi alla vill gå.
subdirectory_arrow_right Ou've gone places we all want to go.
Dom säger att han gått på en färd. Ut dit där män går utan att lämna spår.
subdirectory_arrow_right They say he has gone on a journey... into the land where men walk without footprints.
Alla gästerna har gått.
subdirectory_arrow_right All the guests are gone. Everybody thinks you walked out. That's...
Jag ringde om den nyss, det har bara gått tio sekunder.
subdirectory_arrow_right I called and walked back here and 10 seconds has gone by.
Måste gått under jorden med dem.
subdirectory_arrow_right He must've gone underground with them. But he'll go to his dad's funeral...
Hon gick och gick tills hon upptäckte att hon hade gått vilse. Fastän mörkret var nära visste flickan att det inte var långt kvar att gå.
subdirectory_arrow_right She walked and walked until she discovered she had lost her way, and although the darkness was drawing near, the little girl knew she didn't have far to go.
Jag hade kunnat åka med ubåten tillbaka till USA, gått in i mitt hus och hindrat pappa från att döda någon.
subdirectory_arrow_right So I could have hopped on the sub, gone back to the States, walked right into my house and stopped my daddy from killing anybody.
Dom måste gått och spelat racketball.
subdirectory_arrow_right They must have gone to play racquetball.
Han kanske har gått på en promenad.
subdirectory_arrow_right He might have gone for a walk.
Jag har gått rundan fyra gånger och det har bara gått 20 minuter.
subdirectory_arrow_right I did everything I was supposed to do, and I walked around the building four times. Only 20 minutes has gone by. Ugh!
Mr Linert och jag har gått igenom dina framsteg de sista två åren.
subdirectory_arrow_right Mr. Linert and I have been going over your progress for the last two years.
Hon har nog bara gått på en promenad eller nåt.
subdirectory_arrow_right She's probably just gone for a walk or something.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar