Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gagn på engelska

— översättning och exempelmeningar

benefit

Detta är inte till gagn för den legala professionen.
subdirectory_arrow_right This isn't a benefit for the legal profession.
lägg till

Exampel meningar till gagn

Men vi godtar de som är till gagn för landet.
subdirectory_arrow_right Like a toad's belly. But we accept some of you, if you are useful to the state.
Om ni köper danskar varor är ni med om att hålla igång hjulen under era mäns flitiga händer till gagn för vart gamla land.
subdirectory_arrow_right If you buy Danish goods, you will help to keep the wheels turning under your husbands' industrious hands, for the good of our country.
Och direktören för Posten för Atomisk Nytta och Gagn, PANG,
subdirectory_arrow_right And president of the Key Atomic Benefits Office Of Mankind KABOOM,
Att säga sanning utan tillägg, herre så gå vi nu att kämpa om en jordlapp, som icke annat gagn än namnet har.
subdirectory_arrow_right Truly to speak and with no addition we go to gain a little patch of ground that hath in it no profit but the name.
Ärkebiskopen grundade stiftelsen för investeringar till gagn för närsamhället.
subdirectory_arrow_right It was founded by the late Archbishop. Its purpose is to invest in projects for the greater good of the community.
Till gagn för närsamhället.
subdirectory_arrow_right The greater good of the community, OK.
Detta är inte till gagn för den legala professionen.
subdirectory_arrow_right This isn't a benefit for the legal profession.
Men den sortens publicitet kanske inte är skolans intressen till gagn.
subdirectory_arrow_right However, you may not feel this sort of publicity will ultimately be of benefit to the school.
Ökade kunskaper om din dödssjuka... kan komma andra till gagn.
subdirectory_arrow_right Enhancing my understanding may allow others the benefit... of your mortal illness.
Resans syfte: att hitta miljövänliga energier till gagn för Jordens befolkning och dansk välfärd.
subdirectory_arrow_right The purpose is to find eco-friendly energy resources that will benefit people on Earth and the Danish welfare state.
Må den strömma som forsande vårälvar stark och växande i allas våra hjärtan till lycka och gagn för vårt kära nordliga fosterland.
subdirectory_arrow_right Let it flood like a spring brook, ever stronger, growing and rising in all our hearts, for the benefit of our northern fatherland.
Om jag offrade min kropp till att brännas upp men icke hade kärlek så vore detta mig till intet gagn.
subdirectory_arrow_right ... if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing.
Icke hade kärlek så vore detta mig till intet gagn.
subdirectory_arrow_right Have not love, I gain nothing.
Hans sista önskan var att det skulle komma alla till gagn, inte bara en.
subdirectory_arrow_right His dying wish was that it benefits everyone, Not be hoarded by one man.
Låt oss säga 1000 lådor sprithaltiga drycker direkt från er till vårt gemensamma gagn.
subdirectory_arrow_right To our mutual benefit.
Det är till gagn för dig.
subdirectory_arrow_right It's for your benefit.
Han vill få erfarenheter som senare kan komma en advokatbyrå till gagn.
subdirectory_arrow_right His only interest is to gain experience that would benefit a private law practice.
Det vore till gagn för landet om ni kunde göra er nyfikenhet... mer systematisk.
subdirectory_arrow_right With the size and momentum of the Great War that is gaining, it would be of considerable value for our country if you could make your curiosity more... systematic.
Vi vill ge dig en donation för att flytta din trädgård till Dublins hospis till gagn för de obotligt sjuka.
subdirectory_arrow_right We want to give you a donation to move your garden to Dublin hospis To the benefit of the terminally ill.
Drakfurste till namn och gagn, son av blodet till Ebnezer Raven.
subdirectory_arrow_right Dunark city and castle belongs to the Government and Prince Drakan by name and benefit, son of blood through Ebenezer Ravens.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar