Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gagna på engelska

— översättning och exempelmeningar

benefit

Allvarliga svar skulle gagna er mer.
subdirectory_arrow_right Serious answers would be more to your benefit.
lägg till

Exampel meningar till gagna

Allvarliga svar skulle gagna er mer.
subdirectory_arrow_right Serious answers would be more to your benefit.
Jo, det är för att gagna arméns... så att soldaterna... att...
subdirectory_arrow_right Well, it's to benefit the army's, uh to the way that soldiers...
Vårt samarbete kommer gagna er.
subdirectory_arrow_right Your company will benefit greatly from this new relationship.
Jag menade bara att det kunde gagna alla om våra två folk kunde bli vänner.
subdirectory_arrow_right I only meant it might benefit everyone if your people and ours could be friends.
... 'menar bara att lite nytt blod kunde gagna er. '
subdirectory_arrow_right Merely suggesting that some new blood might benefit you all.
Vem som helst som kunde gagna detta är misstänkt.
subdirectory_arrow_right Anyone who could benefit would be a suspect.
Mina experiment kommer att gagna hela mänskligheten.
subdirectory_arrow_right My experiments will benefit all mankind.
Och jag har en yrkesmässig skicklighet som verkligen kan gagna dig.
subdirectory_arrow_right And I have vocational skills that could benefit you greatly.
Ofta, eftersom våra intressen är vidsträckta anklagas människor som jag för händelser som kan gagna våra ägor när vår koppling faktiskt bara är en tillfällighet.
subdirectory_arrow_right Often, because our interests are extensive, people like me are believed the authors of events which may benefit our holdings, when our connection in fact is incidental.
Erfarenhet kan gagna en man.
subdirectory_arrow_right Experience can recommend a man.
Det kommer att gagna er.
subdirectory_arrow_right You'll hear something to your benefit.
Jag tror det skulle gagna kvinnliga flygare överallt om Amelia vann derbyt.
subdirectory_arrow_right I think it would benefit women fliers everywhere if Amelia won the Derby.
Det skulle gagna vårt arbete!
subdirectory_arrow_right I think it would really benefit our work!
Det skulle gagna hela mänskligheten.
subdirectory_arrow_right It was supposed to be for the benefit of all mankind.
Det kan gagna oss alla.
subdirectory_arrow_right Look, this could benefit us all.
Att rikedom en dag gagna samhället, Kapitalvinster är om någonsin Beskattas i samma takt som förvärvsinkomst.
subdirectory_arrow_right That wealth could one day benefit society, if capital gains are ever taxed at the same rate as earned income.
Det måste vara sant att det finns många fler såna heliga platser i England och andra länder i väst, även de fyllda med såna skatter, och att segla dit kommer att gagna oss alla.
subdirectory_arrow_right It must be true that there are many more such holy places in England and other lands to the west likewise filled with such treasure, and to sail there will benefit us all.
Att ge mig tillgång till ViCAP kommer att gagna dig lika mycket som mig.
subdirectory_arrow_right Rest assured, granting me access to ViCAP will benefit you just as much as it does me.
Jag har ett förslag som kan gagna oss båda.
subdirectory_arrow_right I believe I have a proposal which might be of benefit to both of us.
Jag visste att det skulle slå ner som en bomb och att det kunde skada mig mer än vad det skulle kunna gagna mig i mitt jobb.
subdirectory_arrow_right I knew going in this was dynamite, one way or the other. And I knew that potentially this could do far more damage to me professionally... than benefit me.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar