Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

garnison på engelska

— översättning och exempelmeningar

garrison

Roms garnison star redo.
subdirectory_arrow_right The garrison of Rome stands ready.
lägg till

Exampel meningar till garnison

Som ett minne av den ära som Baron Gruda har visat oss kväll... har officerarna vid St Theos garnison arrangerat en liten gåva åt honom.
subdirectory_arrow_right To commemorate the honor Baron Gruda has done us by his visit... the officers of the Saint Theo garrison have arranged a little gift for him.
Roms garnison star redo.
subdirectory_arrow_right The garrison of Rome stands ready.
Just nu samlas sex kohorter ur Roms garnison... och närmar sig denna plats.
subdirectory_arrow_right At this very moment, six cohorts ofthe garrison of Rome... are approaching this position.
Roms garnison har slagit läger.
subdirectory_arrow_right The garrison of Rome, they're setting up camp.
Säg att du och en avbruten pinne är allt som aterstar av Roms garnison.
subdirectory_arrow_right Tell them you and that broken stick is all that's left ofthe garrison of Rome!
Menar du allvar med att fylla på förråden... finns det en välfylld garnison i det här området.
subdirectory_arrow_right If you're really serious about replenishing our supplies... there's a well-stocked garrison I could recommend just about here.
Deras garnison ligger sex timmar bort... och har cirka 300 lansiärer och legionärer, kanske färre.
subdirectory_arrow_right Their garrison is about six hours away... and about 300 Lancers, Legionnaires, or maybe less.
Fransk garnison i Chihuahua.
subdirectory_arrow_right French garrison in Chihuahua.
Berlins garnison ber oss gå över på våglängd 440!
subdirectory_arrow_right The Berlin garrison asks you to tune to frequency 440.
Jag utropar morgondagen som tvättdag i min garnison.
subdirectory_arrow_right The garrison under my command has the right to a bath tomorrow.
Det finns en fransk garnison vid Brazzaville.
subdirectory_arrow_right There's a Free French garrison over at Brazzaville.
Japanerna hade startat med 15 000 mot en garnison på 3 500.
subdirectory_arrow_right The Japanese had started with a force of 15, 000 against a garrison of 3, 500.
Det vore olyckligt om jag måste lämna en garnison här.
subdirectory_arrow_right Good. It would be unfortunate if I had to leave a garrison here.
Det är allt vi ser, men Front de Boeuf har en stor garnison.
subdirectory_arrow_right That's all we see, but Front-de-Boeuf has a powerful garrison.
Efter Geronimos sista kapitulation... förflyttades Gatewood till en avlägsen garnison i norra Wyoming.
subdirectory_arrow_right After arranging Geronimo's final surrender... Lieutenant Gatewood was transferred to a remote garrison in Northern Wyoming.
Förenta staternas garnison vid Fort Sumter blev beskjutet.
subdirectory_arrow_right The United States garrison at Fort Sumter was fired upon.
Mellan vår samlingsplats och målet ligger en tysk garnison här vid S:
subdirectory_arrow_right Between our assembly area and the objective, there is a German garrison.
Tre: En garnison.
subdirectory_arrow_right Three, a garrison.
Jag ska före slå att du tar hand om Roms garnison.
subdirectory_arrow_right And I'll propose that you will look after the garrison. The garrison?
Nu fortsätter vi på temat romare, det är ganska intressant att det antika Storbritannien var så oregerligt att det var den enda provinsen i hela romarriket som hade en permanent garnison med trupper.
subdirectory_arrow_right Now, continuing our ancient Roman theme, it's quite interesting that ancient Britain was so unruly that it was the only province in the entire Roman Empire that had a permanent garrison of troops.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar