Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gemensam på engelska

— översättning och exempelmeningar

common

Gemensam grund hittar vi bara när vi samlas tillsammans.
subdirectory_arrow_right Common ground can be found when we come together.

mutual

Med gemensam fördelar antar jag.
subdirectory_arrow_right Mutual benefit, I suppose.
lägg till

Exampel meningar till gemensam

Vi har en gemensam vän, Felix Strassen.
subdirectory_arrow_right I believe we have a mutual acquaintance, Felix Strassen.
Det påminde oss om en gemensam vän, lord Folkestone.
subdirectory_arrow_right It reminded me of a mutual friend, Lord Folkestone.
Jag brukar inte tränga mig på, men vi hade en gemensam vän.
subdirectory_arrow_right Well, I don't usually intrude like this, but I... I believe we had a mutual friend.
Det är härligt att jobba i en atmosfär av gemensam tillit, boss.
subdirectory_arrow_right It is heartwarming to work in an atmosphere of mutual trust, boss.
Vi delar ett gemensamt arv, ett gemensamt band, en gemensam...
subdirectory_arrow_right We share a common heritage, a common bond, a common...
Ni har visst en gemensam vän som heter crystal.
subdirectory_arrow_right Heard the two of you have a mutual friend, a nifty little girl named Crystal.
Martin och jag var utvecklade från en gemensam Zygot.
subdirectory_arrow_right Martin and I were developed from a mutual zygote.
Hon är bara en gemensam vän.
subdirectory_arrow_right She's just a mutual friend.
Det etablerade en gemensam försvarsallians...
subdirectory_arrow_right What it did was it... it established a mutual defence organisation as...
Två förlossningsrum, fyra olika rum på förlossningen, ingen gemensam personal eller utrustning.
subdirectory_arrow_right Where did this come from? Two delivery rooms, four different maternity rooms. No common personnel and no common equipment.
Mutually Assured Destruction Gemensam Garanterad Förstörelse.
subdirectory_arrow_right Mutually Assured Destruction.
Du vet, jag hittar ofta en gemensam grund med mina politiska motståndare, men jag hittar inte så ofta ett gemensamt träd.
subdirectory_arrow_right You know, I often find common ground with my political opponents, but I don't very often find a common tree.
Vi behöver även utveckla en gemensam marknad för gemensamma standarder.
subdirectory_arrow_right And for that too, we need to develop a common market, common standards.
L stället för var sin hylla och en gemensam får alla tre var sin, och kylskåpsdörren blir gemensam.
subdirectory_arrow_right In the refrigerator, as opposed to two separate shelves and one communal shelf the three of us now get individual shelves and the door becomes communal.
Låt oss göra individens frihet en gemensam uppgift. Så vi är fria att så fria att vi vågar kämpa för samhället.
subdirectory_arrow_right Let us make individual freedom a common cause so we are free to free enough to dare fight for our common cause.
Vi har en gemensam fiende.
subdirectory_arrow_right We have a common rival, common enemy.
Och det är fan inte årets mysrulle från 80-talet heller. I sju timmar lägger vi allt annat åt sidan och genom samtal om våra dysfunktionella familjer och ensamhet hittar vi gemensam mark och blir bästisar.
subdirectory_arrow_right And this is not the fucking feel-good 80's movie of... the year, where for 7 hours, we put aside our diffs and... through commiserating about our mutually... dysfunctional family lives, or how lonely or alienated... we each feel, we find some sort of common ground, and end up... as BFFs.
Skuldkänslor gentemot andra, delat lidande, gemensam kamp och styrka svagheter, behov av närhet...
subdirectory_arrow_right Guilt towards others, shared suffering, common struggle, common strength, weakness, need for closeness,
Vi är alla ättlingar till en gemensam förfader, precis som du och dina kusiner är ättlingar till en gemensam mormor.
subdirectory_arrow_right We are all descendants of a common ancestor, just as you and your cousins are descendants of a common grandmother.
Kommer vi att dra från och Mr St. Patrick gemensamma penningmarknaden eller gemensam kontroll?
subdirectory_arrow_right Will we be pulling from your and Mr. St. Patrick's joint money market or joint checking?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar