Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

generalsekreterare på engelska

— översättning och exempelmeningar

General Secretary

Generalsekreterare Brezjnev, jag hoppas ni gillar paj.
subdirectory_arrow_right General Secretary Brezhnev, I hope you like quiche.

Secretary General

Generalsekreterare har ni fler kommentarer till dagens händelser?
subdirectory_arrow_right Secretary General... any further comment on today's events?
lägg till

Exampel meningar till generalsekreterare

Som generalsekreterare för FN... en organisation med 147 medlemsstater... som representerar nästan alla människor på planeten jorden... sänder jag hälsningar å vår planets befolknings vägar.
subdirectory_arrow_right As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states, who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet.
Som generalsekreterare för FN...
subdirectory_arrow_right As the Secretary General of the United Nations
Sovjets generalsekreterare och andra medlemmar i Politbyrån har nu infunnit sig i sina säten högt ovanför ringen här i Moskva.
subdirectory_arrow_right And high above us, the general secretary of the Soviet and other members of the Politburo have now made their way to their seats high above the ring here in Moscow.
En FN-delegation ledd av FN:s generalsekreterare Pérez de Cuéllar... lämnade Bagdad i kväll efter ett sista diplomatiskt försök.
subdirectory_arrow_right A United Nations delegation led by Secretary General Javier Pérez de Cuéllar left Baghdad tonight after a last-minute attempt at diplomacy in Iraq.
Archer haffade dig för att du skuggade FN: S generalsekreterare.
subdirectory_arrow_right I bust... believe Sean Archer busted you for stalking the U.N. Secretary General.
Det är nu officiellt att Nicolae Carpathia kommer att bli vår nya generalsekreterare.
subdirectory_arrow_right Ladies and gentlemen, it's official. Nikolai Carpathia will be our new Secretary General.
UCDI: S generalsekreterare...
subdirectory_arrow_right The Secretary General of UCDI...
Tal av partiets generalsekreterare, kamrat Bresjnev.
subdirectory_arrow_right Speech given by the General Secretary, Comrade Brezhnev...
Och NATO:s generalsekreterare?
subdirectory_arrow_right And the secretary General of N.A.T.O.?
Särskilt efter att jag trädde ut ur kommunistiska partiet som jag från början varit medlem i, vars generalsekreterare jag varit.
subdirectory_arrow_right Especially after I'd left the Communist Party. I'd been a member from the start and been the General Secretary of it.
Han är huvudrådgivare till FN:s generalsekreterare.
subdirectory_arrow_right He's chief counsel to the secretary general of the United Nations.
Mr Generalsekreterare, mina kollegor.
subdirectory_arrow_right Mr. Secretary General, my fellow delegates.
Detsamma, herr Generalsekreterare.
subdirectory_arrow_right Likewise, Mr. Secretary General.
Trevligt att träffa er, herr Generalsekreterare.
subdirectory_arrow_right It's a pleasure to meet you, Mr. Secretary General.
Generalsekreterare.
subdirectory_arrow_right Secretary General.
Generalsekreterare har ni fler kommentarer till dagens händelser?
subdirectory_arrow_right Secretary General... any further comment on today's events?
Generalsekreterare Kim Jong-il blev 69 år gammal, och efter att ha tagit kontrollen över Nordkorea 1994 till följd av Kim ll-sungs död.
subdirectory_arrow_right General Secretary Kim Jong-il was 69 years old, and after taking reign of North Korea in 1994 following Kim ll-sung's death.
Vad menar ni, kamrat generalsekreterare?
subdirectory_arrow_right What do you mean, Comrade general secretary?
Generalsekreterare Brezjnev, jag hoppas ni gillar paj.
subdirectory_arrow_right General Secretary Brezhnev, I hope you like quiche.
Herr generalsekreterare, då ni misslyckats med att förhindra inbördeskrig i Kongo har president Kennedy krävt att USA får spela en större roll i ert misskötta militära äventyr.
subdirectory_arrow_right Mr Secretary General, in view of your failure to prevent civil war in the Congo, President Kennedy has personally told me to insist that the United States play a larger part in your mishandled military adventure.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar