Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

generell på engelska

— översättning och exempelmeningar

general

Generell Comelle sänder hans bästa hälsningar
subdirectory_arrow_right General Comelle sends his best regards
lägg till

Exampel meningar till generell

Jag trodde inte att en generell kunde vara så illa.
subdirectory_arrow_right I didn't think a general could be so shabby.
Generell Comelle sänder hans bästa hälsningar
subdirectory_arrow_right General Comelle sends his best regards
Den är för lång, för generell.
subdirectory_arrow_right It's too long, it's too general.
Ibland anklagade han kastanjer för att vara lata. En generell åkomma som geniet äger och galningen förbannar.
subdirectory_arrow_right Sometimes he would accuse chestnuts of being lazy... the sort of general malaise that only the genius possess and the insane lament.
Huvudkontoret för ras och bosättning har planer på att sända en expert till Ungern för generell orientering om våra riktlinjer.
subdirectory_arrow_right The Race and Settlement main office is planning on sending an expert to Hungary for general orientation on our policies.
Det är en generell princip som validerats av forskning:
subdirectory_arrow_right It's a general principle validated by research:
Gradvis denaturering av proteinerna i huden som orsakar generell ärrbildning av handflatans yta.
subdirectory_arrow_right Gradual denaturation of the proteins in the epithelials. Resulting in general scarring on the palm or surface.
Nycklarnas skyddshelgon, lås och generell säkerhet.
subdirectory_arrow_right Patron Saint of keys, locks and general security, man.
Är det en generell regel att all fakta som man får berättad för en som börjar med ordet tydligen, så är de alltid falska.
subdirectory_arrow_right It is a general rule that if any fact given you starts with the word apparently, it is always untrue.
Generell expertis.
subdirectory_arrow_right General expertise.
Jag utfärdar en generell nåd till alla människor på den här flottan.
subdirectory_arrow_right I am issuing a general pardon for every human being in this fleet.
Vad folk måste komma ihåg är att vätskor är en generell term som inte begränsar sig enbart till vatten.
subdirectory_arrow_right Erm, What people need to remember is that fluid is a general item and doesn't refer solely to water.
De har bara en generell beskrivning.
subdirectory_arrow_right They only have a general description.
Det är en generell regel.
subdirectory_arrow_right That's a good general rule.
Det kallas för en generell strejk.
subdirectory_arrow_right It's called a general strike, Sir.
Blod i urinen, generell svullnad.
subdirectory_arrow_right Blood in the urine, general swelling.
Jag anser hans uppgift är att utveckla en generell strategi för Amerika under denna period när egentligen en ny världsordning kan skapas.
subdirectory_arrow_right I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a New World Order can be created.
Du borde spärras in på generell princip.
subdirectory_arrow_right Yeah, you should be incarcerated just on general principle.
Ketchup startade som en generell term för sås, typisk gjord av svampar eller saltad fisk med örter och kryddor.
subdirectory_arrow_right Ketchup started out as a general term for sauce typically made of mushrooms or fish brine with herbs and spices.
Det finns en generell myt att droger är beroendeframkallande.
subdirectory_arrow_right There is a general myth that drugs, in themselves, are addictive.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar