Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

genom på engelska

— översättning och exempelmeningar

through

Genom dörren och till höger.
subdirectory_arrow_right Through that door at the right.
lägg till

Exampel meningar till genom

Genom storm, i ur och skur Genom hagel en envis figur Han trotsar vind han trotsar sjö
subdirectory_arrow_right Through the snow and sleet and hail through the blizzard, through the gale through the wind and through the rain over mountain, over plain through the blinding lightning flash and the mighty thunder crash ever faithful, ever true nothing stops him.
När började vi motsätta oss anhopningen av några dollar genom individuella initiativ?
subdirectory_arrow_right Since when are we against the accumulation of a few dollars as a result of individual initiative?
Han har omdanats genom arbete och ideologiska studier och har under fångenskapen visat att han helt förändrats.
subdirectory_arrow_right As a result of remoulding through labour... and ideological education... during his captivity he has shown that he has genuinely reformed
Vi tror att den här upplevelsen har varit till gagn för många. Om de också kan inse att det finns en möjlighet att vinna frid och ro genom Gud.
subdirectory_arrow_right We believe that this experience has been needful for a lot of people, if they can realise too that... that there is a chance, that there is an opportunity to be at peace, to be at rest, with the help of the Lord.
Så jag rusar ut genom dörren och dåren står och blundar och avfyrar några skott!
subdirectory_arrow_right I come bursting through the door, like a maniac. This imbecile, his eyes are completely closed, squeezes off a few shots.
Antar att ni alla är medvetna om.. att Mr. Denton har spelat oss ett spratt... genom att förgifta betjänten.
subdirectory_arrow_right By now I assume you are all aware... that, uh, Mr. Denton has been playing a trick on us... by posing as a valet.
Men den här gången valde han att verka genom en annan person med hjälp av den här.
subdirectory_arrow_right Only this time he chose to act through somebody else by means of this.
Presidentens bi/kortege fortsatte genom Södern och centrala Texas.
subdirectory_arrow_right The president's motorcade completed its swing... through the Southwest today, traveling through Central Texas.
Skotten gick genom glaset och förintades när de träffade väggen.
subdirectory_arrow_right The bullets went through the glass, shed their jackets or disintegrated completely on impact with the wall.
Jag har sett det på film. Jag kan inte få Donna att välja mig genom att vinna Super Bowl med en talande delfin.
subdirectory_arrow_right I've seen people do it in movies, but I can't make Donna choose me bywinningtheSuperBowl with the help of a talking dolphin.
Genom andra terroristnätverk kan de andra behållarna utlösas på folktätare områden; tunnelbanor, sjukhus och sportanläggningar.
subdirectory_arrow_right With the help of other terrorists, the remaining canisters could be deployed at other, more crowded public areas such as subway stations, hospitals and sports arenas, sir.
Vi kanske kan hitta den okände förövaren genom henne, genom offrets profil, genom Rebecca.
subdirectory_arrow_right But maybe we can find the unsub through... through her, Through the victim's profile, through rebecca.
Den börjar förändras genom att titta på detta och börja använda hemligheten.
subdirectory_arrow_right And current reality will begin to change as a result of watching this and beginning to use The Secret.
Hon uppfostrades i olika fosterhem men hade höga betyg i high school och som jag nämnde, hon klarade sig genom universitetet med hjälp av sitt stipendium.
subdirectory_arrow_right She was brought up in a series of foster homes, but nonetheless, maintained an A average all the way through high school, and, as I mentioned, she's working her way through Mesa University with the help of a little scholarship from the mayor's office.
Satellitbilder visar ökad storlek. Utan tvekan för att de går genom grunt vatten.
subdirectory_arrow_right ESA satellite imagery indicates both have increased in size, no doubt as a result of passing through shallow water.
Med samlat övergripande på lokal nivå skulle den såklart få råvaror genom det globala resurshanteringssystemet vi nyligen diskuterat där efterfrågan skapas av stadens invånare.
subdirectory_arrow_right Completely localized overall it would, of course, obtain raw materials by way of the global resource management system, just discussed with demand being generated by the population of the city itself.
Lova att extrajobbet går genom mitt nya företag när vi skrivit kontrakt.
subdirectory_arrow_right You can give me your word that, uh, all the afterwork will go through my new company after we make this deal.
Ja. Andas in genom munnen ut genom näsan, in genom munnen, ut genom näsan in genom... ut genom...
subdirectory_arrow_right Breathe in through your mouth, and out through your nose, in through your mouth, out through your nose, in through your... out through your...
Vilket innebär att vi kommer att ha sprängt vår väg västerut, genom Polen, genom Ungern, genom Österrike, norr ut genom Rom och Florens, och österut genom Paris.
subdirectory_arrow_right Meaning that we will have blasted our way west, through Poland, through Hungary, through Austria, north through Rome and Florence, and east through Paris.
Därför finns det många kulturer där man kommunicerar med gudarna genom att snurra, dansa eller göra nåt annat rytmiskt.
subdirectory_arrow_right One of the ways that we can alter our consciousness is through rhythmic movement. So throughout the world you see many traditions in which people communicate with the gods by spinning, by dancing, by doing something rhythmic.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar