Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

genomgång på engelska

— översättning och exempelmeningar

review

Genomgång i morgon och prov på fredag.
subdirectory_arrow_right Review tomorrow, test on Friday.
lägg till

Exampel meningar till genomgång

Dagens genomgång blir den sista operationen i träningsperiod två.
subdirectory_arrow_right Today's review will be the final operation of training period two.
Efter en grundlig genomgång av tillverkningsproblemen, fick jag en sänkning på en franc per dörrhandtag.
subdirectory_arrow_right After a thorough survey of the manufacturing problems, I got a reduction of one franc per doorknob.
Stjärnbasen skickar hit en civil rådgivare för genomgång av uppdraget.
subdirectory_arrow_right Starbase Montgomery is sending a civilian advisor on board to brief you on the Aries' mission. Personal briefing?
Den behöver stängas och få en genomgång.
subdirectory_arrow_right This needs a shutdown and an overhaul.
Ja, jag behöver en genomgång.
subdirectory_arrow_right Yeah, I need an overhaul.
Jag vill ha en fullständig genomgång av säkerheten ombord till kl. 22.00.
subdirectory_arrow_right And Mr. Tuvok, I want a complete review of all security protocols on this ship by 2200 hours.
Men dock en rejäl genomgång.
subdirectory_arrow_right But, however, a substantial overhaul.
Dator. isolera nya tillägg till mitt program och spara för genomgång.
subdirectory_arrow_right Computer, isolate the recent additions to my program and hold them for review.
Slut på dagens genomgång.
subdirectory_arrow_right Yeah. Okay, that's all the review for today.
Vi ses på måndag för en sista genomgång.
subdirectory_arrow_right So I'll see you all Monday for a final review session.
Efter noggrann genomgång och hänsynstagande till både pris och kvalitet beslutar kommittén att ge kontraktet till Electric Rail Corporation.
subdirectory_arrow_right After careful review, weighing both price and performance ratings, the committee has decided to award this contract to the electric rail corporation of Maspeth.
Genomgång i morgon och prov på fredag.
subdirectory_arrow_right Review tomorrow, test on Friday.
En genomgång till, sen är det allvar. Betty?
subdirectory_arrow_right OK, one more review, then it's show time.
Revision av krigsinstruktionerna och genomgång med regionpolischefen...
subdirectory_arrow_right We had 26 revisions to the Police War Instructions A briefing from the regional commissioner's office, brief not being the word.
Jag tror att Jor-El blev hitskickad som någon slags rit av genomgång.
subdirectory_arrow_right I think Jor-El was sent here as some kind of rite of passage.
Presidenten har stängt ner SGC för en tre månader genomgång.
subdirectory_arrow_right The president has effectively shut down the SGC for a three-month review process.
Det blir en sista genomgång innan jag får uppehållstillstånd.
subdirectory_arrow_right Okay, the I.N.S. Called. I have to go in for a final review before I can pick up my green card.
Han gillade inte resultatet av sin genomgång, så han fick ett utbrott.
subdirectory_arrow_right He didn't like the results of his review and he had an episode.
Jag har inget emot att vi tar en genomgång på allt, bara för att vara säkra.
subdirectory_arrow_right You know, I wouldn't mind a quick review of everything just to be sure.
Har du korrekturläst min genomgång om solitt raketbränsle än?
subdirectory_arrow_right Have you proofread my review on the solid fuel rockets yet?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar