Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

genomgår på engelska

— översättning och exempelmeningar

undergo

Cyber-hjärn tekniker genomgår reguljära psyk-test.
subdirectory_arrow_right Cyber-brain technicians undergo regular psychological testing.
lägg till

Exampel meningar till genomgår

Facing pulver... och sköt... genomgår försakelse.
subdirectory_arrow_right Facing powder... and shot... undergoing privation.
För att få låna kanoter och män vill bwana mkubwa, stamledaren att vår vän Victor genomgår tapperhetsceremonin.
subdirectory_arrow_right Is there any trouble? In order to get the men and canoes to go into that strange country the bwana mkubwa, the big chief, the party of the first part to which our friend Victor must undergo what's known as the ceremony of courage.
Hans skapelse, en otrolig atomisk ubåt med en observationsför, genomgår slutgiltiga prover under nordpolens ismassa.
subdirectory_arrow_right His brainchild, a fantastic atomic submarine with an amazing glass nose is now undergoing final tests below the ice at the North Pole.
Alla vägpoliser genomgår en grundlig undersökning varje är.
subdirectory_arrow_right Yes, sir, all highway patrol personnel... undergo a thorough medical examination.
Du vet att hon fortfarande genomgår intensiv terapi.
subdirectory_arrow_right You know she's still undergoing intensive therapy.
Där genomgår han en rättegång inför Sultanen.
subdirectory_arrow_right And there he is undergoing a... trial by fire before the Sultan.
är enda element genomgår förändring
subdirectory_arrow_right Are only elements undergoing change
Periodvis genomgår materian expansionsfaser och växer.
subdirectory_arrow_right The mass periodically undergoes expansions and grows in spurts.
Kolonin genomgår en allvarlig kris.
subdirectory_arrow_right This colony is undergoing a serious crisis.
Cyber-hjärn tekniker genomgår reguljära psyk-test.
subdirectory_arrow_right Cyber-brain technicians undergo regular psychological testing.
Genomgår cardiovaskulär operation.
subdirectory_arrow_right Currently undergoing surgery to repair damage to cardiovascular system.
Hennes biokemi genomgår en rad unika interaktioner.
subdirectory_arrow_right Her entire biochemistry is undergoing a series of unique interactions. Look.
Det beror på kompressionen ens molekyler genomgår vid återuppbyggnaden.
subdirectory_arrow_right Naked. That's due to the compression your molecules undergo.
De genomgår år av mental träning för att förhindra det.
subdirectory_arrow_right Devore soldiers undergo years of mental training to prevent that.
Då föreslår jag i enlighet med regel 88 att Lucas McNamara genomgår en psykiatrisk bedömning hos oss. jag föreslår att vi voterar.
subdirectory_arrow_right Then I move, under Rule 88, that Mr. Lucas McNamara undergo psychiatric evaluation at our hospital, and I hereby call for a vote.
Allt genomgår mutation... Fortfarande idag säger de att män förändras, därför att kvinnor förändras, etc.
subdirectory_arrow_right Everything is undergoing mutation... Even today, they say that men are changing because women are changing, etc.
Hon genomgår hudbehandling.
subdirectory_arrow_right Undergoing dermal regeneration.
Jag måste förorda att ni suspenderas i ett halvår och genomgår en psykutredning,
subdirectory_arrow_right I have no choice but to recommend you be suspended for a period of six months during which you'll undergo a psychological evaluation.
I åtalet mot dem sa McDonalds till sitt försvar att det är allmänt känt att den process som deras mat genomgår är för att göra den ofarligare än annan tillverkad mat som till exempel
subdirectory_arrow_right In the lawsuit against them, McDonald's stated in their own defense that it's a matter of common knowledge that any processing that its foods undergo serve to make them more harmful than unprocessed foods. Case in point
När månen kommer fram genomgår han en hemsk förvandling.
subdirectory_arrow_right And now, when the moon appears, he undergoes a hideous transformation.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar